Går startup-eran mot sitt slut?

Artikeln sammanfattad i 3 punkter

  • Antal nystartade bolag i Sverige minskade med 15% 2023 jämfört med 2022.
  • Statens möjligheter att finansiera startups i tidiga skeden minskade drastisk med drygt en miljard mindre i budget.
  • Fler noteringar, uppköp och sammanslagningar i korten för 2024.

Lägsta siffran på ett decennium

Det senaste årtiondet har klimatet varit gynnsamt för innovatörer och entreprenörer som vill starta företag. Startup communityn har blomstrat och hubbar som Sup46 och Wework har fungerat som grogrund för att fler vågat satsa på sina idéer. Både internationella och nationella investerare flockades under många år kring den svenska startup communityn och nya bolag och jobbtillfällen skapades på löpande band.

Men ett decennium av startup-yra i Sverige ser ut att gå mot sitt slut. Förra året startades totalt 62 969 nya bolag i Sverige. Det är en minskning med 15% jämfört med 2022 och är det lägsta siffran på 10 år. Samtidigt har många bolag som haft svårt att få finansiering tvingats att lägga ner.

Flera orsaker till trenden

Minskningen i nystartade bolag beror på flera faktorer. Bland annat den osäkerhet som råder i Sverige och i övriga världen, både ekonomiskt och geopolitiskt. Med krig i Europa och nu senast i mellanöstern är det svårt att förutse framtiden.

En annan stor faktor till den negativa trenden är att riskkapitalet, som är en viktig finansieringskälla för startups, har minskat markant. Dessutom har det statliga kapitalet som är oerhört viktig i tidiga skeden minskat med 1,2 miljarder för 2024. Det kommer få oerhörda konsekvenser. Mycket pekar på att staten gör skillnad för att fler ska våga starta och driva bolag. Den vikande konjunkturen har minskat riskaptiten och färre segment har under föregående år fått tillgång till riskkapital. I en rapport som Danske Bank har tagit fram med Dealroom visar siffror att segment som Foodtech och Medtech nästan har tappat 50 % i riskkapital.   

Det är inte bara det privata riskkapitalet som minskar utan även det statliga. När regeringens höstbudget för 2024 presenterades så visade den minskat anslag till forskning och innovation med över 1 miljard kronor.  Sveriges innovationsmyndigheten Vinnova och det statligt ägda riskkapitalbolaget Almi Invest har varit centrala för Sveriges framgång som en dynamisk startup-nation och en vital del av dess ekosystem. I en tid när internationellt riskkapital minskar är det statliga stödet avgörande för att bibehålla Sveriges globala konkurrenskraft.  

M&A blir årets trend

Trots utmaningar finns det också några ljusglimtar. Ett av dessa positiva tecken är att många experter tror på att M&A-affärer kommer att öka under 2024. Det vill säga uppköp, samgående och börsintroduktioner. Marknaden har succesivt minskat under de senaste åren men nu tror man alltså på en återhämtning. Det blir en väldigt positiv och välbehövlig injektion för börsen och marknaden.

Behövs en nationell strategi

För att stärka startup-communityn behöver Sverige en nationell strategi. En idé är att öka det statliga kapitalet men styra tydligare mot tech-sektorer med stark framtidsprognos.

Akademin behöver också uppmuntra och stötta innovation för att få fler att driva bolag. Bankerna behöver även få möjlighet att låna ut med annat riskmandat för att underlätta finansiering för startups i de tidiga , ofta kritiska, faserna.

För att bygga morgondagens svenska unicorns och ta vara på den globala efterfrågan inom dessa segment behöver man göra fler insatser för att bygga en bredd av bolag. Här behöver alla aktörer på marknaden, staten,  banker, VC-bolag, och investerare, hjälpa till.