Healthtech bygger framtidens hälso-och sjukvård

Pandemin har ökat fokus på framtidens hälso- och sjukvård. Långsiktiga strukturförändringar som åldrande population, migration och ökat fokus på preventiv hälsa skapar spännande affärsmöjligheter både i Sverige och globalt. Vi har sett en snabb innovationstakt på tekniksidan som gör det möjligt att göra exempelvis hälsouppföljningar digitalt i hemmet, besöka läkare och till och med operera patienter på distans. Healthtech är ett av de snabbast växande segment globalt och här kan svenska startups göra skillnad.

Vi har pratat med Stefan Granlund, Head of Growth & Impact Danske Bank Sverige, om några av de viktigaste trenderna som redan påverkar eller kommer att ha ha inflytande på våra nordiska sjukvårdssystem. Han ser tre tydliga förändringar i branschen.

Diagnos på distans

– Till att börja med vill jag nämna distansdiagnoser. Redan före pandemin använde vi vårdappar och fjärrdiagnoser men det fanns klara begränsningar – inte minst i attityden hos både användare och vårdgivare. När sedan Covid-19 drabbade oss hade företag som MinDoktor, Kry och Doktor24 sina lösningar på plats och kunde se en explosiv användartillväxt. Fördelarna är enklare logistik och minskad exponering för smitta, säger Stefan Granlund, Head of Growth & Impact på Danske Bank.

Som ett exempel på den snabba tillväxten har Kry hittills behandlat över två miljoner personer i Europa och utvecklat Livi Connect, en gratis plattform för videokonsultation i USA.

Personliga hälsodata 

Nästa trend som Stefan tar upp är individanpassad datainsamling. De kundvänliga hälsoapparna har gjort många användare intresserade av att mäta sina personliga hälsodata. Det finns nu hundratals apparater och applikationer på marknaden – uppkopplade inhalatorer, smarta sängar, kläder som registrerar sömndata, blodsockermätare, bärbara EKG-enheter och mycket mer.

Några av dem är godkända för medicinsk användning och andra är till för fritid och träning. De banar alla väg för ett nytt vårdparadigm där användare kan samla in och kontrollera sina egna hälsodata. Notera till exempel att Alphabet nyligen köpte Fitbit, det kanske mest kända varumärket för bärbar mätning av hälsodata.

Och det leder oss rakt in på nästa område.

Användarintegritet

– Dataskydd och integritet. Den stora trenden med insamling av hälsodata har lett till ett behov av bättre lösningar för säker datalagring. Bland de stora teknikbolagen finns Apple i spetsen genom att vara högst medveten om vikten av dataintegritet, säger Stefan.

Han kommer sedan in på ett annat intressant nytt fenomen som har med integritetsmedvetande att göra. Konsumentstyrda och ideella datainsamlingar som Mydata.org, Midata.coop och Healthbank.coop. De har alla gemensamt att de samlar in hälsodata där användarna själva har full kontroll över sina data.

Vilka är då utmaningarna?

Är det något som håller utvecklingen tillbaka. Var finns branschens stora utmaningar? Stefan ser två avgörande faktorer:

– Först och främst är det bryta ned och bygga upp-tänkandet som präglar många framgångsrika nystartade företag. Det är inte lämpligt inom teknik för hälso- och sjukvård. För det andra går saker långsamt. Trots den granskning som hela sektorn är under i den offentliga debatten, finns det en klar brist på brådska från många aktörer och betalare, avslutar Stefan.

Relaterade artiklar
Se webinariet Future of Medtech
Pandemiboost för Tech