Hiss eller diss – vad avgör framgång & hur får man tillgång till finansiering?

Vad avgör framgång för en scaleup och hur lyckas man attrahera kapital för att växa? Finns det ett framgångsrecept? Under Åre Business Forum samlades Danske Bank, Industrifonden, Svea Solar och Innoscentia och diskuterade lönsamhet ställt mot tillväxt, vad ligger det gyllene snittet?

Peter Wolpert, Erik Martinson, Johanna Norberg, Erik Månsson

Tillgång

Ett centralt tema för paneldiskussionen var just tillgång på kapital. Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige, inledde med att dela sin syn på bankens roll i scaleup-ekosystemet.

-Det har de senaste decenniet funnits mycket riskkapital från Venture Capital, därför är det lite extra svårt just nu när kapitaltillgången och riskviljan har gått ner, säger Johanna. Det tuffare investeringsklimatet kräver nya lösningar men banksektorn är en hård reglerad sektor där vi måste förhålla oss till kapitaltäckningskraven. Att finansiera scaleup-bolag är oerhört dyrt då det medför en hög risk. Bankerna kan inte gå in och finansiera bolag i det allra tidigaste faserna.

Johanna menar att bankerna spelar en oerhört viktig roll när det kommer till att sammanföra personer med olika kompetenser.

-Många nya bolag skriker efter kompetensförsörjning, få hjälp med nätverkande osv. och här hjälper vi mer än gärna till, säger Johanna.

Tuffare kriterier

Även foodtech-bolaget Innoscentia och cleantech-bolaget Svea Solar, fick ge sin syn på dagstillgången på kapital och vad som krävs av tillväxtbolagen för att kunna attrahera investeringar.

-Jag företräder ett utvecklingsbolag i tidig fas och vi riktar oss främst mot affärsänglar när det kommer till kapital och där är det tufft just nu, säger Erik Månsson vd på Innoscentia, vars produkt minskar matsvinn genom att missbruket av utgångsdatumet på bl.a kött minimeras. Många sitter fast med investeringar där värderingar inte gått upp som man förväntat sig och exits inte har gjorts i samma utsträckning som för några år sedan, menar Erik.

Svea Solars vd Erik Martinsson nämnde att investerare blivit tuffare i sina kriterier.

-Förr tittade investerare efter tillväxtpotentialen, medan idag så kräver investerare ofta både lönsamhet och tillväxt. Det hänger ihop med att kapitalet har blivit dyrare med en högre räntemarknad, säger Erik. Jag kan bara se på oss själva, vi har alltid haft starka tillväxtmål men nu har även vi på Svea solar satt som mål att vi ska vara lönsamma när året är slut, säger Erik.

Erik Månsson på Innoscentia manar dock till tålamod och att värna om den stolta svenska forsknings- traditionen.

-När det gäller bolag som bygger på forskning, som deeptech- bolagen så kan man inte kräva lönsamhet på en gång. Det kan inte bara handla om avkastning utan vi måste kunna stötta även dessa. Andra värden måste ses som en viktig tillgång, säger Erik.

Bolagsvärderingar

Hur ser förväntansbilden ut på marknaden när det gäller värderingar på bolag idag?

-Jag tror att det var lättare förr att få in kapital. Idag behöver bolag ha bra avkastning på kapitalet, kombinerat med ett starkt case, då kan man resa lån. Men om man enbart fokuserar på att resa kapital utan att effektivt förvalta och maximera sina pengar, kommer man inte att överleva en period med högre räntor, som vi ser idag, säger Erik på Svea Solar.

Följa John

Peter Wolpert, vd på Industrifonden fick frågan gällande trender och vilka företag som marknaden letar efter just nu. Springer alla investerare på samma boll?

– Visst kan vi se att investerare, affärsänglar m.m springer på samma trender. AI är naturligtvis superhett nu, men även climatetech är ett område där investeringarna och värderingarna inte har minskat. Där finns det fortfarande pengar, menar Peter.

Detta ” följa John” -beteende kan resultera i att vissa segment helt plötsligt står utan tillgång till kapital.

-Det är därför vi månar om att bygga starka syndikat. Vi och många andra riskkapitalbolag vill gärna vara tre starka investerare i ett projekt. Då kan vi vara kvar i ett bolag när resten av marknaden försvinner, säger Peter

Scaleup-finansiering

Panelen diskuterade även problematiken kring att bolag som ska växla och skala upp sin verksamhet har det tufft i Sverige idag när det kommer till kapital.

-Mindre investeringarär relativt lätt att få i Sverige, men sedan höjs kraven för varje steg och bolagen måste vässa sig. Största bristen just nu är scaleup -kapital som vi ser det, säger Peter. Om vi ser på climatetech så finns det inte så många fonder idag som kan lägga in tickets på 100 miljoner kronor och som är beredda på att ta den teknikrisk som behövs, säger Peter. 

Behöver bankerna bli bättre på finansiering till scaleups? Johanna Norberg avslutar panelen genom att nämna projektfinansiering som ett sätt att gå.

-Vi har avsatt kapital för nivån ovan startup-finansiering, men vi gör även projektfinansiering och infrastrukturfinansiering.  Där är en ny nivå hur vi som bank ser på risk, säger Johanna. Just infrastruktur är väldigt viktigt i den hållbara finansieringen och den hållbara omställningen. Här måste vi bli mer aktiva än vad vi som bank har varit historisk och här jobbar vi aktivt med att flytta fram vår positionering, säger Johanna.