Investerarna tvekar, stålbad väntar svenska startups

De senaste åren har riskkapitalet flödat i den svenska startup-communityn. Många utländska investerare sökt sig till Sverige i hopp om att vaska fram guldkorn. Men en stor osäkerhet i marknaden har snabbt förändrat spelreglerna. Riskaptiten har svalnat rejält och nu väntar ett stålbad för den svenska startup-communityn.

Under 2021 flödade utländskt riskkapital till den heta svenska startup communityn i jaken på guldkorn. Men under våren har det osäkra marknadsläget, stigande inflation och kraftfullt höjda räntor har fått riskaptiten att svalna rejält. Nu väntar bistra tider. Bristen på kapital kan slå undan benen även för bolag som har en bärande affärsmodell.

-Vi såg redan förra året tecken på att investerare prioriterade intäkter och avkastning framför tillväxt. Flertalet bolag vittnar om att de medvetet avvaktar med sina planerade investeringsrundor . Vi går in i en riktigt intressant period där många scaleups tvingas att tänka om. De måste agera mer strategiskt och också se över sin likviditet och operationella verksamhet för att överleva, säger Stefan Granlund Head of Growth på Danske Bank Sverige.

Värderingarna rasar på bred front

Värderingarna rasar och flera startupbolag vittnar om att det blivit betydligt svårare att få till en ny finansieringsrunda. Det finns fortsatt riskkapital i marknaden, men gapet mellan vad VC bolagen är villiga att betala och vad startupbolagen anser värderingen bör ligga blir allt bredare.

-Det tar tid att vikta om och det osäkra läget gör att det är svårt att fastställa en balanserad värdering. Vi kan vänta oss en bister höst. I detta läge är det bra att inte sitta still i båten utan se över hela sin verksamhet, säger Stefan Granlund

Nya riskfaktorer måste vägas in

Danske Bank har de senaste åren ökat fokus på snabbväxande bolag. Under våren lanserade banken en finansieringslösning med utökat riskmandat och tagit en mer framskjuten roll i tillväxtfasen. Den strategin ligger fast.

-Vi behöver väga in de nya riskfaktorerna när världsekonomin gått in i en ny fas, inte minst förmågan att leverera lönsamhet på kort och lång sikt, fortsätter Stefan Granlund.

-För bolag som väljer att avvakta med att resa riskkapital och har vi tagit fram ett koncept där Danske Bank kan gå in och brygga och förlänga bolagets runway. Detta i syfte att ge bolaget lite mer andnings utrymme och agera som balanserande faktor i värderingsdiskussionerna med riskkapitalisterna, avslutar Stefan Grandlund

En viss sättning på marknaden är naturlig. De bolag som har en skalbar och tydligt intäktsmodell kommer att attrahera kapital även framöver. Utmaningen ligger i tillväxten av hela startup-communityn. Det krävs en bredd av bolag för att vaska fram nästa Unicorn. Det kommer krävas stöd och insatser för att inte mista den innovationskraft som finns i startup-communityn.