KRY – en vårdande revolution

Bakgrunden till KRY, som grundades 2014, började med upplevelsen av hur det känns att vara patient. Med frågan om varför det var så långa väntetider för att nå en läkare, både per telefon och för besök, började en idé gro. Johannes Schildt, vd och grundare berättar.

”Vi började gräva och upptäckte att det inte fanns något bra alternativ till läkarkontakt än den befintliga vägen. Det vill säga att pricka in vårdcentralens telefontid för att boka ett besök, och sedan vänta ytterligare tills det var dags att gå och träffa läkaren. Det såg likadant ut i övriga Europa. Vi satte oss ned med Josefin Landgård och Joachim Hedenius, som vi jobbat med i andra projekt, och formade affärsidén att erbjuda läkarbesök via videosamtal.”

Från innovation till marknad

I nästa steg tog grundarna kontakt med vårdcentraler och landsting för att få respons på det nya konceptet.

”Vi fick ett kyligt mottagande. Många tittade på oss som om vi var lite naiva och flertalet var tydliga med att de inte trodde på vår idé. Men så stötte vi på en läkare i Skärholmen som sa att 1/3 av hennes patienter direkt skulle ha nytta av en tjänst som KRY. Det blev en öppning att jobba vidare med.”

Trots sjukvårdens svala intresse, visade det sig att konsumenternas intresse och behov var och är stort. Genom att kombinera ny teknologi med medicinsk kompetens har företaget byggt en digital vårdcentral där besöket hos läkaren sker via videosamtal och bilder direkt i mobilen. Idag har appen KRY cirka 200 000 användare och antalet ökar i raskt takt.

”Till en början var det mest de yngre i storstäderna som använde KRY appen, men nu är även boende i landsbygd och äldre personer flitiga användare. Det är framför allt tillgängligheten som uppskattas. Oavsett var man bor kan man få kontakt med en läkare inom 15 minuter via KRY. Våra läkare kan hjälpa till med medicinska bedömningar, förskrivning av läkemedel, receptförnyelse, sjukintyg, remiss till annan vårdgivare, provtagning eller rådgivning. Det frigör tid när man slipper sitta i telefonköer eller åka långt för att komma till en mottagning.” KRY är idag en vårdgivare där det arbetar runt 200 läkare som sitter utspridda över landet. På huvudkontoret arbetar cirka 80 personer och förutom läkare finns där medarbetare som arbetar med exempelvis medicinsk produktutveckling och programmering.

”Utvecklingen av KRY sker kontinuerligt och vi har redan etablerat konceptet i Spanien och Norge. Vår ambition är att hjälpa så många som möjligt och vi siktar på att bli ledande i Europa. Det ska vara lätt att få bra vård oavsett bostadsort, livssituation och modersmål.”

Investerarna – en del av teamet

Sammanlagt har KRY tagit in 260 miljoner kronor i riskkapital. Att driva företag med flera olika finansiärer inblandade skulle kunna vara en balansgång mellan egna och andras visioner, men KRY’s investerare är en självklar del av teamet menar Johannes.

”Just nu fokuserar vi mer på expansion än lönsamhet och vi ser våra investerare som en ’extended’ del av vårt team. Även om vi är många som samsas på ägarlistan så delar alla inblandade vår vision för KRY. Vilket är viktigt att säkerställa när man ska ta in finansiella samarbetspartners.”

Rätt folk – en framgångsfaktor

En av svårigheterna i uppstartsfasen av KRY var att ge sig in på en så pass orörlig marknad som vårdområdet. ”Det har varit många saker vi varit tvungna att lära oss på kort tid. Bara en sådan sak som komplexiteten i att agera på en så pass reglerad marknad som hälso- och sjukvård har inneburit att vi snabbt fått leva upp till höga krav. Och sedan motsvarande i de andra länder vi etablerat oss. På många håll har bemötandet av patienter med lättare vårdbehov egentligen inte ändrats de senaste 50 åren så att genomföra dessa förändringar tar tid.”

Enligt Johannes är framgången med KRY framför allt konsumentdriven, men han påpekar också att ett starkt team är en grundläggande faktor.

”Ett tips till andra som ger sig in på en traditionell marknad är man får inte slås ned av folk som inte tror på ens idé. Det gäller att omge sig med rätt folk. Vi växer snabbt, har ett högt tempo och vi lär oss nytt hela tiden. Detta kan vi göra just för att vi har ett otroligt starkt team med fantastiska talanger. Mycket av min tid fokuseras på att rekrytera rätt folk och hitta medarbetare som är bra för KRYs fortsatta tillväxt. Vi har ju redan varit verksamma i tre år men det är trots allt bara början på vår resa”, avslutar Johannes.

Johannes Schildts 5 tips till startups

  1. Utförande slår innovation. Det finns gott om bra idéer men inte lika många bra utföranden. Bestäm vägen framåt och håll dig till den.
  2. Välj ditt team med omsorg.
  3. Säkerställ att externa finansiärer delar din vision.
  4. ”Vi” är viktigare än ”jag”.
  5. Motgång drabbar alla under resans gång – ge inte upp.

Namn: Johannes Schildt, vd och medgrundare

Företag: KRY som startades 2014 och drivs av det svenska bolaget Webbhälsa AB KRYs grundare är Johannes Schildt, Fredrik Jung Abbou, Josefin Landgård och Joachim Hedenius.

Verksamhet: Läkarbesök via mobilen. KRY gör det möjligt för patienter att träffa läkare via videosamtal och få hjälp med besvär som inte kräver fysisk undersökning.

Webbplats: http://www.kry.se/

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev nr 6 2017