Norden en mångmiljonmarknad som svensk Fintech missar

Ny Teknik presenterade nyligen Sveriges bästa tech-startups 2020, 33-listan. Samtidigt diskuteras den svenska startupscenen och utmaningarna till följd av coronapandemin. För svensk fintech finns flera utmaningar – men även stora möjligheter. Faktum är att den svenska fintech-marknaden ligger flera steg före övriga nordiska länder. Detta kan svenska bolag dra nytta av, då det finns enorma affärer i närområdet.

  • Covid-19 har slagit hårt mot startups med tröga såddrundor och avvaktande ängelinvesteringar – men inom svensk fintech finns guldläge att ta den nordiska marknaden, då länder som Danmark och Norge ligger flera år efter Sverige när det kommer till Fintech-lösningarna
  • Flera av de större venture capital-bolagen som tidigare investerat i såddrundor runt 5 MSEK nu endast fokuserar på större rundor kring 30 MSEK
  • Kvar finns affärsänglar som många gånger har bra engagemang och kunskap, men har inte alla gånger samma finansiella uthållighet som en mer etablerad investerare. Detta gör att många Fintechbolag har svårt att starta, då de redan i tidigt skede drar stora kostnader kopplade till legal rådgivning och regulatoriska krav

Danske Bank lanserade en Open Banking-lösning för ett år sedan där Fintech-bolag har tillgång till alla nordiska Danske Banks så kallade API:er, eller kunddata, via en ingång – vilket Danske Bank är ensamma om. Samtidigt lanserades en ”Developer Portal” för att underlätta test av koncept och funktioner på ett tidigt stadie. Hittills har över 1000 utvecklare använt verktygen. Danske Bank har en ambition att vara en aktiv del i det nordiska Fintech-ekosystemet och har idag flera aktiva samarbeten med t.ex. Spiir i Danmark för att gemensamt utveckla bankens aggregatorlösning. Täta samarbeten möjliggör större utrymme för co-innovation samt att tekniska lösningar kommer ut till slutkund betydligt snabbare. Danske Bank erbjuder även andra lösningar och plattformar för hela startup-världen som ger tillgång till sitt nätverk, riskkapital och möjligheter att finna rätt kompetens via en unik rekryteringslösning på plattformen The Hub. Målet är att stötta tillväxt och global expansion.

Förutom The Hub driver Danske Bank sedan 2018 även plattformen +impact, där startups med cirkulära affärsmodeller samlas. På +impact matchas hållbara startups mot validerade investerare med hög uthållighet, för att få bästa möjligheter att växa globalt.

Relaterade artiklar: