Nu finns äntligen en aggregator baserad på Open Banking för företagsmarknaden

Lösningen ”Konton från andra banker” aggregerar kontoinformation från alla större nordiska banker. Företagskunden kan enkelt söka efter transaktioner i samtliga nordiska bankkonton i en vy, få sammanställning av transaktioner som gjorts på samtliga aggregerade konton, sortera samtliga transaktioner på olika sättskapa PDFer av transaktionsdatan och göra accounts statements från samtliga nordiska bankkonton direkt från District. Datan uppdateras automatiskt fyra gånger per dag, men användaren kan sjäv öka antalet vid behov. All kontoinformation presenteras på ett användarvänligt sätt i en sk dashboard i District och är fullt sökbar. Det tar under 30 sekunder att komma igång. Lösningar som finns på marknaden idag som inte är Open Banking baserade är betydligt mer komplexa och tidskrävande att sätta upp och kostsamma.

-Med ”Konto från andra banker” tar Danske Bank ytterligare ett steg mot att bli en Fintech då vi drar nytta av de fördelar och möjligheter som Open Banking faktiskt ger, säger Stefan Granlund ansvarig för Fintech och Open Banking Danske Bank Sverige.

Lösningen, som är utvecklad i samverkan med företagskunder och det danska bolaget Spiir som ansvarat för API kopplingarna, bygger på den data som användarna på ekonomiavdelningen efterfrågar. Redan under pilotstatdiet, där drygt 100 företag deltagit, har stora effektivitetsvinster noterats.

-Det finns aggegratorer på marknaden riktade till privatpersoner. Men företag har ett betydligt större behov då de kan hantera hundratalskonton och i flera olika länder. Genom den funktionalitet som ”Konton i andra banker” erbjuder så finns det stora effektiviseringsvinster att göra när man ersätter manuella processer, avslutar Stefan Granlund.

”Konton från andra banker” lanseras med start under maj på den svenska marknaden och kommer anpassas efter de svenska användarnas behov och erbjudas brett hösten 2020. Tjänsten är gratis under de tre första månaderna.