Ny Startup-rapport. Svenska startups med klimatprofil får mest riskkapital i Europa.

En ny rapport från Danske Bank visar att svenska Impact tech startups, dvs bolag som har en affärsmodell som bidrar till en positiv social eller miljömässig förändring, får mest riskkapital i Europa. Men riskaptiten har minskat markant och investerarna flockas kring färre segment och har ökat fokus på scaleup-bolagen. Rapporten speglar utmaningar för sektorn som är viktiga att adressera.

För 6e året i rad publicerar Danske Bank rapporten State of Nordic Impact Startup. Rapporten omfattar 1,278 nordiska impact startups och en analys av 2,244 investeringsrundor. Syftet är att ge en bild av det rådande marknadsläget. Rapporten synliggör även hur riskkapitalbolagen prioriterar sina investeringar, utmaningar och utveckling av den Nordiska Impact Tech startup-communityn. Rapporten är en av de mest omfattande av sitt slag.

Några slutsatser från rapporten

Sverige leder vägen

Norden är den ledande regionen i världen inom Impact startup-communityn, med Sverige och Stockholm som nav. 38 % av allt europeiskt riskkapital riktas till Impact bolagen. För övriga Europa ligger siffran på 22 % och för USA och Asien är samma siffra mindre än 10 %. Det ger Sverige en unik möjlighet att ta en ledande roll inom hållbarhet och grön industri. Sverige har de senaste åren haft ett flertal Unicorns inom Impact Tech och med en stark bredd av nya gröna bolag så finns det en stark potential för framtiden.

Halvering i riskkapital

Men det finns tydliga utmaningar. Den vikande konjunkturen har dämpat riskaptiten i marknaden och riskkapitalbolagen har blivit mer selektiva och avvaktande. Finansiering från riskkapital minskade med hela 50% under första halvåret 2023 jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har vi sett tydliga tecken på avmattning och att kapitalvolymen minskat inom samtliga startupsegment. De drabbar bolag hårdast som gjort en eller två finansieringsrundor och behöver mer kapital utan att ha en riktig intäktsström. De som är mest attraktiva och som fortsatt har tillgång till finansiering är jättarna som exempelvis Northvolt och H2Steel.

Nationella och Europeiska investerare i majoritet

De senaste fem åren har 70% av allt kapital till nordiska startups genererats från nationella och europeiska investerare. De största investerarna är riskkapitalbolag som står för 38 % av kapitalet, följt av företag som står för 26%. I Sverige har staten en viktig roll, särskilt i de tidigare stadierna men också för att ställa garantier vid internationell expansion. Ekosystemet med riskkapital, bank- och statlig finansiering är oerhört viktig för att Sverige ska fortsätta att ha en framträdande roll i den globala startup-communityn.

Nya kluster växer fram

Impact startup-företag inom transport och energi är dominerande segment för riskkapitalet och får nästan 50 % av all finansiering. Samtidigt kan vi se att nya affärsområden så som Blue Economy och Carbon tech, växer fram i kölvattnet av de hållbara mål som alla företag behöver uppfylla. De senaste året kan vi se att det har skett en mycket tydligare fokusering på mer avancerad teknik, samtidigt som områden som Foodtech och Edutech, som tidigare var heta, har allt svårare att attrahera kapital.

Kvinnlig representation

Enbart 16 % av impact startup-bolagen har en eller flera kvinnor med i uppstartfasen när bolagen grundas. Det placerar de nordiska bolagen långt efter de europeiska när det kommer till diversifierade team. Kvinnor väljer i större utsträckning att satsa på andra områden än de som nu är i fokus vilket också påverkar fördelningen av riskkapital om man ser till fördelning man vs. kvinna.

Inga nya unicorns 2023

Företag från de nordiska länderna har sedan 2017 skapat åtta unicorns, varav två under 2022. Hittills under 2023 har inga bolag uppnått status som unicorns. Men det saknas inte kandidater för framtida unicorns i Norden, men det krävs att riskaptiten ökar och att bolag i mellansegmentet får finansiering.

Läs hela rapporten här: