Nya innovationer växer inte på träd

En genomgång av nordiska startupbolag från Danske Bank visar att bara 2 procent av startupbolagen riktar sig mot skog- och lantbrukssektorn. Detta trots stort innovationsbehov och många potentiella kunder i denna sektor. Vad beror det på?

Företaget Arboreal är ett lysande undantag som sedan tre år tillbaka siktat in sig på skog- och lantbrukssektorn. Arboreal har utvecklat en app som använder telefonens inbyggda kamera och lasermätare (LIDAR) för att möta trädens höjd och omkrets, men också antalet träd per hektar, trädslag och mycket mera.

Tidigare har skogsbolagen mätt skogen manuellt och antecknat sitt innehav med penna och papper. Nu får de med ett knapptryck en översiktbild och massor av information som sparas online för att kunna processas hemma vid skrivbordet. Arboreal har på kort tid blivit en av världens mest nedladdade skogsbruksappar.

Vi har betalande kunder från 125 länder som har laddat ner appen och ryktet går fort i branschen. Nyligen blev vi kontaktade av USA’s försvarsmakt som också är intresserade av hur de kan utnyttja tekniken vi utvecklat, så vi är fortfarande i en fas där nya användningsområden för tekniken dyker upp, berättar Johan Ekenstedt, VD på Arboreal.

Arboreal, som fortfarande är i en uppstartsfas med tre deltidsanställda, har satsat på en betalningsmodell där användarna betalar ett månadsabonnemang.

Vi har en gratisversion för att ge en uppfattning av vad vi erbjuder, men månatliga prenumerationsintäkter är enda vägen framåt i ett så nischat segment. Det ger oss möjlighet att utveckla produkten tillsammans med kunderna och möjlighet att koppla på fler tjänster framöver, berättar Johan.

I Danske Banks genomgång av nordiska startupbolag, visar det sig att bara 2 procent av alla startupbolag riktar in sig på skog- och lantbrukssektorn. Varför är intresset så lågt bland entreprenörer för just denna sektor när det finns gott om betalningsvilliga kunder, en global marknad och stort behov av innovation?

Det finns ingen enkel förklaring, men skogsbranschen är en traditionell bransch och startupscenen är tydligare kopplad till nya branscher med större målgrupper. Det är svårare för investerare att satsa på branscher där målgruppen är nischad inom ett område man själv saknar djupare insikter i. Både investerare och startups har ofta sin bakgrund i storstäder och saknar kunskap om skogsbranschen och de affärs- och utvecklingsmöjligheter som finns i denna bransch, säger Johan Ekenstedt.

Avsaknaden av en innovativ startupscen har bidragit till att skogsbranschen traditionellt förlitat sig på egna utvecklingar av lösningar internt på företagen

Men här ser jag faktiskt ett begynnande paradigmskifte i branschen. De stora skogsföretagen inser att de inte alltid har rätt kompetens internt för att få fram nya och spännande lösningar och att det går mycket snabbare att få fram lösningar om de samarbetar med innovatörer och entreprenörer, avslutar Johan.

På Danske Banks samlingssida för innovations- och startupbolag hittar du länkar till exempelvis The Hub,  som ger råd till startupbolag, kopplar samman kompetenser och för samman investerare och startupbolag.

Vill du veta mer om Arboreal och deras produkter så besök gärna deras webbplats.