Nystartade företaget Minnity vill öka demenssjukas livskvalitet

Den app som Minnity har utvecklat gör det enklare att ta hand om personer med demens och kognitiv nedsättning. Vårdpersonalen får ett lättanvänt digitalt verktyg där den enskilda vårdtagaren är helt i fokus så att de kan bemötas på ett sätt de är vana vid.

– Det som saknades var framför allt en lättillgänglig levnadsbeskrivning av patienterna så att de kan bemötas personligt och på ett lugnande sätt. Vår app har också en chattfunktion som gör att anhöriga och vårdpersonal snabbt kan komma i kontakt med varandra utan att behöva ringa, berättar Katarzyna, vd på Minnity, som tidigt valde att gå med i The Hub.

Allt började i Polen
Men historien börjar i Polen. Katarzyna växte upp i Krakow och blev tidigt intresserad av psykologi när hennes mormor fick demens. Efter studierna ägnade hon sig under ett tiotal år åt att utbilda anhöriga innan hon och maken Przemyslaw flyttade till Sverige för sex år sedan.

Här insåg hon att det går att göra mer än att bara utbilda. Hemtjänsten är till exempel inte alltid förberedd på att hantera personer med demens. Det fanns redan många appar för rapportering och planering. Det fanns dock ingen som också gav tips och utbildade.

Företagsnamnet Minnity är inspirerat av ordet minne och bolaget startades för drygt två år sedan av Katarzyna och Przemyslaw. Arbetet drog igång i januari 2018 med stöd från Vinnova och i december samma år var appen klar.

– En stor utmaning har varit att utvecklas som entreprenör även om man i Sverige får väldigt mycket stöd i form av satsningar på unga, nyanlända och kvinnliga entreprenörer, säger Katarzyna.

Förutom av Vinnova har Minnity också fått stöd från KI Innovations, Stockholm Digital Care och Invest Stockholm. Dessutom hittade de tidigt Danske Banks The Hub och uppskattade hur lätt det var att lägga upp sitt nystartade företag. Resultatet lät inte vänta på sig och snabbt hittade man två av sina medarbetare via The Hub.

Siktet inställt på expansion
I dag sitter Minnity på H2 Health Hub på Hälsingegatan, ett stenkast från nya Hagastaden. Där samlas nystartade företag som arbetar med olika projekt som rör hälsa och teknik.

Efter ett testprojekt i Nacka har Minnity nu fått sin första kund i form av Dagverksamheten
Solrosen i Upplands-Bro som ville lyfta sitt kunskapsutbyte med de anhöriga. Bolaget har också siktet inställt på att expandera utanför Sverige.

Råd till den som vill starta företag
Katarzynas viktigaste råd till den som vill starta eget är att våga testa – och att våga misslyckas. Men hon har fått många fler insikter under sin resa.

– Det tar mycket tid och kraft, men det är en spännande tid när man bygger och utvecklar sitt bolag. Tänk också på att vara ute och träffa era tilltänkta kunder och användare – inte bara sitta inne på kammaren och utveckla, säger hon.

– En annan utmaning har varit att kunna testa våra idéer på ett systematiskt sätt – och självklart också att få in kapital, säger Katarzyna.

Vad är nästa steg?
Nästa steg är att ta in mer kapital – cirka tre miljoner kronor. Minnity träffar nu olika investerare och nätverk.

– Målet är att Minnity ska bli det bästa verktyget för att ge stöd till personer med demens. Men det finns också andra områden som skulle behöva liknande tjänster som till exempel stöd till familjer med barn som har funktionsnedsättning, berättar Katarzyna.

Katarzynas mormor är tyvärr inte längre i livet – men hon skulle ha varit mycket stolt över sitt barnbarn.

Relaterade artiklar:

Satsning på mångfald ska locka fler att bli programmerare.
Skarp kommunikation är en balans mellan konst och data
Ett affärsråd kan förändra världen