Open Banking på en minut

Du kanske har hört talas om Open Banking och funderar på vad det är? Open Banking handlar om att bankerna bygger sk API:er för att öppna upp för tredjepartsaktörer och därmed öka konkurrensen och tjänsteutbudet på bankmarknaden. API, Application Program Interface, är ett slags protokoll som används för att program (även kallat applikationer) enklare ska kunna kommunicera med varandra. Kraven hur dessa API:er ska byggas kommer från PSD2 regelverket, som förenklat syftar till att öka konkurrensen på de finansiella marknaderna och ge kunderna ett bredare utbud genom att privatpersoner kan ge tredjepartsaktörer tillstånd att ta del av sin bankdata.

Tillstånd från Finansinspektioen

För att få tillgång till bankernas API:er krävs att tredjepartsaktörerna har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betalningsinitieringstjänster och/eller kontoinformationstjänster. Genom de öppna API:erna kommer tredjepartsaktörerna kunna genomföra betalningsinitieringstjänster till bankernas kunder. API:erna kommer även möjliggöra kontoinformationstjänster såsom till exempel ekonomi- och budgeteringsappar. Enligt direktivet är banken endast skyldig att ge tillgång betalkonton för initiering och informationstjänster.

Vad händer med din data?

Det är du som kund som äger din data och du väljer själv om och hur länge du vill dela den med en tredjepartsaktör. Banken lyder under banksekretess och vi har särskilt ansvar för att skydda din data. När du väljer att dela din data med en tredjepartsaktör ex. en kontoinformationstjänst, så ansvarar den tredjepartsaktören för hanteringen av datan som den inhämtar.