Populära The Hub växer i Sverige

Danske Bank och SUP46s syfte med den digitala plattformen är att göra det lättare för startups att växa och nå sina mål. Plattformen utvecklas kontinuerligt tillsammans med användarna, och plattformen utvärderas och utvecklas i takt med att nya behov identifieras.

TheHub lanserades 2015 i Danmark av Danske Bank och Rainmaking och är idag Danmarks största jobb- och investeringsplattform för startups. Den svenska hubben växer i samma takt.

– Nu är det viktigare än tidigare att samarbeta. Vi lever i en värld som förändras kontinuerligt. Lösningar och produkter som skapades igår är inte dagens lösningar. Jag är övertygad om att för att kunna tänka innovativt måste vi vara nyfikna, passionerade och obekväma. Man måste våga vara öppen för att nya smarta lösningar kan uppkomma på de mest oväntade ställen. Min strategi är att vara nyfiken på det oväntade och ständigt ifrågasätta. Genom att lyssna och co-creation har vi lyckats att erbjuda det användarna efterfrågar på TheHub.se, säger Berit Behring vd Danske Bank.

– Syftet med TheHub.se är att skapa en plattform för alla svenska startups, så att se att vi har användare hela vägen från Umeå ner till Lund är toppen. Att internationella startups från länder som Tyskland, Nederländerna och Norge, när de går in på svenska marknaden, använder TheHub.se för att bygga sina team här är även det riktigt roligt. Det visar både den attraktionskraft och status som den svenska startupscenen har men också att vi lyckats positionera TheHub som den självklara plattformen för startups när de rekryterar. Jag tror att det här är tack vare vår nära dialog med användarna och vårt fokus på att bygga upp något som verkligen skapar värde, säger Daniel Sonesson vd SUP46.

TheHub.se i siffror, oktober 2017
740+ startups med aktiva profiler
100 investerarprofiler
240 öppna jobb att söka
100+ events
235+ Startups som söker rådgivare
275+ Startups som söker investering

Sedan TheHubs.se lansering 10 oktober 2016
7000+ unika besökare per vecka
1500+ Matchningar mellan Investerare och startups

I Sverige samarbetar TheHub med G-Lab21 i Göteborg, LEAD i Linköping och Norrköping samt med Malmö Startups och Minc i Malmö. Ambitionen med TheHub är att öka utbytet mellan startup-ekosystemen i Sverige, Norge och Danmark.

Här kan du läsa mer om The Hub.