How Smart Women Invest in 2017

Barbara Stewart: ”Smarta kvinnor väljer hållbara investeringar”

Danske Bank bjöd in ett frukostseminarium där den kanadensiska forskaren och finansanalytikern, Barbara Stewart delade med sig av sin senaste rapport om hur smarta kvinnor världen över väljer att investera 2017.

Barbaras ansats var framförallt varför kvinnor väljer att investera som de gör, vilka trender och skeenden som styr dessa val samt hur detta tydligt stärker både finansindustrin och kvinnors ställning i samhället – både finansiellt och på arbetsmarknaden. Så, hur väljer kvinnor att investera idag?  Barbara delar in kvinnliga investerare i tre olika kategorier: Strukturerat och smart (baserat på genomtänkta analyser, listor och mål), strategiskt och sofistikerat (med en ambition att hålla sig kontinuerligt informerad, uppdaterad och kontroll) eller mer rebelliskt med ett högre syfte (den fria själen som väljer med hjärtat och drivs av högre mål och mening). Gemensamt för alla kategorier är dock att kvinnor generellt sätt väljer mer baserat på omständigheter och värderingar – kombinerat med ökat kunnande, medvetenhet och långsiktighet.

I en alltmer föränderlig och polariserad omvärld får värderingar och hållbarhetsfrågor generellt sett allt större betydelse i vårt beslutsfattande. Det är tydligt att vi alla som individer vill agera ansvarsfullt och bidra mer till en mer hållbar värld genom vår konsumtion och våra investeringar. Denna trend är ännu tydligare hos kvinnor och millennium-generationen, som genom sitt ökande aktieinnehav nu även börjar få allt mer makt att påverka bolagen och hela finansindustrin.

Barbara gav även sin syn på var för det är så viktigt att företagen lyckas attrahera fler kvinnor som investerare, samt hur viktig roll alla aktörer inom  finansindustrin har i att utbilda och informera kring trender, möjligheter och etiska alternativ på aktie- och fondmarknaden. Vad kan vi som bank lära oss av detta?  – Som bank har vi givetvis ett stort ansvar i att dela kunskap och insikter kring trender, skeenden och möjligheter. Vi vill inspirera och ingjuta mod till de som ännu inte tagit steget att börja investera, samt ge nya perspektiv och bygga kunskap hos nya och befintliga kunder. Gårdagens seminarium är ett led i detta och vi arbetar även kontinuerligt med att sprida kunskap och bredda våra mer etiska erbjudanden för att möta kundernas önskemål och behov, säger Marie Andén, chef för Wealth Management och initiativtagare till frukostseminariet.

Ett viktigt initiativ i vår tillväxtstrategi, Winning Sweden, är att få fler kvinnor att välja Danske Bank och bli kunder hos oss. Frukostseminariet med Barbara Stewart är ett nordiskt Private Banking initiativ, idag träffar Barbara våra kunder i Norge och senare i vår är det våra danska kunders tur.  Barbaras research bygger på år av studier och totalt över 450 intervjuer världen över, med båda kvinnor och män. Hennes analyser och slutsatser har presenterats i ett antal rapporter under åren, och idag – på internationella kvinnodagen – släpps hennes senaste rapport ”Rich Thinking”. Vill du veta mer? Lyssna till vår senaste Podcast med Barbara.