Photo-by-momento-media

Stålbad väntar nordiska startups. Vilka vinner & vilka försvinner?

Den svenska startup communityn kämpar efter flera år av framgång när riskaptiten svalnat och investerarna bytt fokus från tillväxt till lönsamhet. Det har skapat stora utmaningar även för de startupföretag som kommit en bit på tillväxtresan. Vilka vinner? Vilka försvinner?

Fokus för startups i hela världen har snabbt flyttats från tillväxt till att kunna visa lönsam tillväxt. Att kunna växla om från att utmana marknaden till att utmana sig själv kommer vara avgörande för att överleva. Det menar Stefan Granlund, Head of Growth på Danske Bank.

– I tuffa tider och kriser blir det extra tydligt att det är den starkaste som överlever. Enligt vår senaste rapport finns det i Norden 546 aktiva startups per 1 miljon invånare. Det talar för att det finns en viktig bredd på bolag som kan växa. Nu gäller det att få tillväxtbolagen att bli mer långsiktiga och ha ett tydligare tänk kring sin intäktsmodell.

Han fortsätter

– Det vi tydligt kan se är att de bolag som har fokus på impact* och/eller grön tillväxt är de som det fortfarande investeras kraftigt i, och som kommer vara vinnare när stålbadet är över.

När konjunkturen viker så slår det mot arbetsmarknaden och många nystartade bolag har inte alltid de muskler som krävs för att överleva en tid av nedgång. Startups är enligt Danske Banks senaste jobbrapport den kategori av arbetsgivare som skapar allra flest arbetstillfällen i Norden. Därför menar Stefan att det bistrare konjunkturen kan få konsekvenser som att många startupbolag försvinner eller att smart innovation inte tas tillvara. Det kommer definitivt påverka arbetsmarknaden framöver.

– Det vi sett den senaste tiden är att många bolag aktiverat sin överlevnadsplan vilket självklart bidrar till ett mer försiktigt klimat. Det innebär samtidigt att rekryteringsbehovet minskat och till och att viktig kompetens som behövs för att kunna växa på sikt friställs. I tider som dessa är det viktigt att våra svenska startups fortsätter vara modiga, innovativa och driva förändring. Vi tittar mycket på hur vi kan bidra till att bolag som har stor tillväxtpotential överlever. Det är ofta i nedgångar som nästa generations unicorns föds.

Rapporterna i sin helhet går att läsa här:

Nordic Startup Jobs 2022 (pdf)
State of Impact Startups 2022 (pdf)

*Impact-bolag är ett bolag som på något sätt bidrar till att uppfylla något av FN:s globala hållbarhetsmål.