Stark optimism i startupsektorn. 5 starka trender 2024

Den svenska startup-communityn har det senaste decenniet lockat finansiering från svenska och utländska investerare och under pandemin var tillgången på kapital på rekordnivårer. Det skapade en innovationsvåg i Sverige med en enormt stark startup community. Men med stigande räntor blev det tvärnit och facit för 2023 var visade på en överraskande brist på riskkapital. Nu ser vi en ljusning trots att VC-marknaden präglas av både osäkerhet och möjligheter. Vi har identifierat fem framträdande trender. Bland annat förutspår Stefan Granlund, Head of Growth på Danske Bank, en mer aktiv VC-marknad med ökande uppköp och sammanslagningar och att IPO-marknaden sakta blir mer aktiv.

-Under 2024 förväntas flera investerare dra sig tillbaka från VC-marknaden på grund av finansieringssvårigheter. Trots initiala utmaningar kan detta gynna tech-världen genom att normalisera marknaden från överdrivna förväntningar och övervärderade bolag, menar Stefan Granlund.

5 starka trender att ha koll på

1. Den stora VC-reträtten

Under 2024 förväntas flera investerare dra sig tillbaka från VC-marknaden på grund av finansieringssvårigheter. Trots initiala utmaningar kan detta gynna tech-världen genom att normalisera marknaden från överdrivna förväntningar och övervärderade bolag.

2. Hantering av AI-Bias

2024 präglas av globala spänningar under 70 länders val, ökande medvetenhet kring AI-bias. Startups bör vara medvetna om de potentiella konsekvenserna av artificiell intelligens i beslutsfattande och valresultat.

3. Förändringar i finansieringsrundor

År 2024 förutspås en minskning av ”bridge” rundor, vilket kan minska kapitaltillgången för befintliga startups. Samtidigt öppnar detta möjligheter för nya startups att få ökad finansiering och stärka startup-communityn.

4. Tech M&A-Boom

Sammanslagningar och uppköp förväntas vara en framstående trend 2024, där större tech-bolag strävar efter ökad konkurrenskraft genom förvärv och sammanslagningar.

5. ”VC Secondaries & Fundraising” på uppgång

För att möta likviditetsbehov förväntas VC-secondaries öka, påverkande prisförväntningar för dessa transaktioner. De med djup kunskap och engagemang i VC-ekosystemet kan dra nytta av detta, även om VC-finansieringen förväntas återvända utan att nå nivåerna från 2020 och 2021.