Startups med digitala affärsmodeller klarar krisen bättre

Sverige har världens fjärde största community med startupbolag som inriktar sina affärsmodeller på att lösa hållbarhetsmålen som FN definierat. Det finns en stor passion för att vara med och bidra till en mer hållbar värld. Svenska startupbolag satsar främst, enligt en färsk undersökning från Danske Bank, på SDG-målen hälsa, utbildning och hållbar konsumtion. Enligt The Business & Sustainable Development Commission, som utsågs vid World Economic Forum 2017, finns den största efterfrågan och betalningsviljan inom jordbruk, energi, hållbara städer och hälsa. Kommissionen har också räknat ut att det finns affärsmöjligheter till ett värde av 12 trillioner USD. Det innebär att det finns  en stor möjlighet för svenska startups att starta tillväxtbolag inom dessa områden.

-I spåren av Covid-19 krisen försvinner många arbetstillfällen men genom att ta tillvara på de affärsmöjligheter som SDG-målen innebär kan vi skapa en starkare startup community men också livskraftiga bolag som kan växa och anställa fler, säger Johanna Norberg vd Danske Bank

Riskerar att gå miste om affärsmöjligheter

Att svenska startups inte satsar på lösningar inom de mest efterfrågade sektorerna är ett problem.  Exempelvis är det bara 2% som utvecklar lösningar för jordbrukssektorn. Främst innebär det att Sverige riskerar att gå miste om ett större antal arbetstillfällen och att många startups satsar på områden där den betalande kundgruppen är för liten.

-Danske Bank styrde under våren om inriktningen på vår impactplus-plattform, som inriktar sig på kostnadsfri coaching för impactbolag. Vi kommer nu helt fokusera på att hjälpa startups att skapa strukturer och hållbara intäktsmodeller för att kunna utvecklas och växa samt bli relevanta för ex riskkapital, fortsätter Johanna.

Digitala affärsmodeller har klarat krisen bättre

Under krisen har det blivit tydligt att startups med digitala affärsmodeller har klarat sig bättre än det med fysisk distribution av tjänster och produkter. Trots det utmanande läget har många kunnat arbeta vidare och utveckla sina affärer. Men i en undersökning Danske Bank gjorde under kvartalet var det tydligt att det finns en stark oro för framtida investeringsrundor.

-I en dämpad ekonomi är alltid riskaptiten lägre. I en så osäker marknad som vi sett under Covid-19 krisen är det naturligt att investerare avvaktar. Jag tror att vi kommer se fortsatt intresse för startups som har digitala affärsmodeller som kan skala och där man har en tydlig intäktsmodell. Det måste finnas en affärspotential över tid, avslutar Johanna.

www.plusimpact.io är Danske Banks plattform för impact-startups som vill förena passion med företagande. Den lanserades 2018 och har genomfört över 1000 coach-sessioner med startups som vill utvecklas och växa. Danske Bank driver även ett nordiskt acceleratorprogram med mål att bidra till hållbar tillväxt.