Staten, Kapitalet & Green Tech Revolution: Vägen till framtidens/ Sveriges nästa unicorn

Sverige har en stark tradition av innovation och entreprenörskap. Men vad krävs för att ta nästa steg och skapa världsledande bolag inom den gröna tekniksektorn? Vilken roll kan staten, kapitalet och entreprenörer spela i detta?

Under Åre Business Forum, Nordens Davos, första dag samlades Danske Bank, EKN, Industrifonden, Svea Solar och Innoscentia för att diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i att skapa världsledande bolag inom greentech.

Sverige har goda förutsättningar att bli en ledande nation inom greentech och vara en bas för globala tillväxtbolag. Men det behövs riskvilligt kapital! Och det krävs en gemensam satsning från staten, kapitalet och bolagen för att förverkliga den befintliga potentialen som finns.

Peter Wolpert, Erik Månsson, Carl-Johan Karlsson, Erik Martinson, Stefan Granlund

Bankens roll

2021 var ett toppår när det gäller finansiering men de senare åren har varit betydligt tuffare. Traditionella VC-investeringar har minskat och då regeringens höstbudget för 2024 visade sig innehålla en minskning på statligt riskkapital med 1,2 miljarder fortsätter marknaden att vara tuff. Banken får en allt mer central roll i scaleup-ekosystemet som följd.

-Bolag behöver inte vara lönsamma när de kommer till oss men vi tittar noga på hur prognosen framåt ser ut. Det måste finnas en underliggande lönsam affär för att vi som bank ska kunna låna ut pengar till bolag , säger Stefan Granlund. För att anpassa oss efter det rådande marknadsläget så tänker vi mer och mer som ett riskkapitalbolag. Samarbetet med exempelvis EKN och Venture Capital-bolag är många gånger avgörande för att vi som bank ska kunna finansiera scaleups, säger Stefan.

Brygga

Panelen var rörande överens om att just samarbete är en stor faktor för att behålla Sveriges gynnsamma affärsklimat. Inte minst Exportkreditnämndens (EKN) affärsområdeschef Carl-Johan Karlsson.
-Vi fyller en viktig roll genom att vi kan vara bryggan mellan bankerna och investeringsfonderna. EKN har 500 miljarder att tillgå och kan ta risk som andra kanske inte kan. Redan nu har EKN projekt på gång inom grön omställning inom bland annat elektrifierad fartygsindustri, säger Carl-Johan Karlsson.

Scaleup fond

Industrifondens Vd Peter Wolpert menar att mycket har hänt genom åren och det är en helt annan bredd av investerare idag mot för bara några år sedan. Även om industrifonden lägger lite extra energi på att titta på idéer inom grön omställning så är fokus fortfarande på unika affärsidéer samt bolagens skalbarhet.

-Vi måste vårda Sveriges entreprenöriella kultur och det finns rikligt med möjligheter för de bästa företagen att få kapital. Jag anser inte att vi behöver stora statliga initiativ inom klimatområdet, istället skulle jag vilja se fler klimatorienterade scaleup-fonder, säger Peter.

Hjälp med kompetens

Erik Månsson från Innoscentia, vars innovativa produkt syftar till att minska matsvinn efterfrågar ett stärk ekosystem för mindre bolag som är i startfasen på sin affärsresa. Sverige behöver bygga en kedja av stöd till innovativa bolag som faktiskt kan göra skillnad i den gröna omställningen men som kanske internt saknar kompetens och erfarenhet inom alla väsentliga områden.

-Många bolag vars idé kan vara hur bra som helst missar chansen till investering och kapital för de exempelvis saknar kompetens inom projektering och finansiering menar Erik. Om man inte drivit bolag innan kan det vara svårt att veta vad som behövs på plats när finansieringen väl kommer in, säger Erik.

Erik nämnde även att tillväxtmarknaden i Sverige är väldigt odemokratiskt. Utan ett brett nätverk som innehåller de rätta kontakterna så är uppförsbacken brant.

-Därför är statligt riskkapital som Vinnova och Almi och andra liknande aktörer oerhört viktiga för många bolag som inte sitter inne med de ”rätta” kontakterna i de tidiga faserna, menar Erik.

Leda eller ledas?

Det satsas stort på alternativa energikällor som sol och vindkraft samt batterifabriker runt om i världen och även i Sverige. Men Svea Solars vd Erik Martinsson menar att det saknas tydlighet från den svenska regeringen. Dagens politiska klimat gynnar inte företag som jobbar mot att ställa om.

– 75 procent av världens ekonomi kommer drivas av solenergi. Europa och Sverige måste göra tydligare satsningar. Det blir omöjligt att konkurrera om vi inte väljer att investera nu, säger Erik. Fortsätter vi på den väg vi har slagit in på så kommer vi att ligga 10-15 år efter övriga världen. Och fortsätta vara beroende av andra länder som Kina och USA, säger Erik.

Lite ljus i tunneln

-Man ska komma ihåg att Sverige investerar lika mycket kapital i impact-bolag som övriga nordiska länder gör tillsammans. Alla aktörer måste dock jobba hårt för att behålla det fina investeringsklimat som råder i Sverige. Och som gynnar, inte bara det enskilda bolaget, utan marknaden i stort, avslutar Stefan.