Techbolagens jobbslakt kan bli ett lyckokast för Sverige

Techbolagens jobbslakt fortsätter. Amazon, Meta, Microsoft och Apple aviserade nyligen nedskärningar med närmare 60.000 anställda och nu meddelar även Spotify att 600 får gå. Det gemensamma för dessa bolag är att de under flera år kunnat attrahera många väldigt talangfulla och välutbildade medarbetare. Människor som nu har massor av erfarenhet av att verka i organisationer där innovation står på agendan. En guldgruva för den svenska startup communityn.

Avknoppare blir framgångsrika entreprenörer

Vi har sett  mängder av lysande exempel på avknoppare från ledande techbolag som i sin tur byggt framgångsrika startups. Enligt Danske Banks senaste Job report som publicerades hösten 2022,  ligger Klarna, Spotify och iZettle i topp när det gäller avknoppare som genererat nya livskraftiga startups. Dessutom visar det sig att bolag som grundas av personer med tidigare arbetslivserfarenhet har större chans att lyckas, då de förstår hur man arbetar med kapitalanskaffning och hur man bygger bolag strukturerat.

Trots det utmanade marknadsläget finns fortfarande mycket riskkapital på marknaden. Om man rensar för 2021, som var ett rekordår för utländska investeringar i den svenska startup-communityn, så var 2022 ett mycket starkt år. Generellt för de bolag som fortfarande attraherar kapital är att de kan visa en långsiktig och hållbar intäktsmodell, där vägen till lönsamhet är tydlig och kort. Dessutom finns ett starkt grundarteam.

-När Danske Bank bedömer bolag i segmentet ligger stort fokus på grundarteamet, förmågan att bygga bolag samt att det finns en långsiktighet i affärsmodellen. Att man har en bakgrund från techbolag och unicorns så som iZettle och Spotify är en fördel. De vet att man måste leverera på högt uppsatta mål och de är väl intrimmade på att det måste finnas både intäkter och en tillväxtvision, säger Stefan Granlund Head of Growth & Impact på Danske Bank.

Green tech kan accelerera Sverige ur lågkonjunkturen

Enligt Danske Banks bedömning  finns det en stor och betydande affärspotential inom Green Tech. I USA har Joe Biden lanserat IRA (Inflation Reduction Act) som främjar innovation och entreprenörskap inom hållbarhet. Vi skulle därför gärna se en tydlig satsning från den svenska regeringen på green tech där det finns ett flertal olika möjligheter att skapa förutsättningar för morgondagens unicorns. Då skulle det vara möjligt att accelerera sig ur lågkonjunkturen och samtidigt ge en viktig injektion i den svenska startup communityn. Tech & ESG är den bästa kombinationen och det är nu man ska satsa – ta vara på avknopparna för de har egenskaper som behövs för att bygga livskraftiga bolag som kan skapa nya jobb.