Trenden Stealth startups sprider sig globalt – men se upp för fällorna

Den globala startup communityn har drabbats hårt av nedgången i ekonomin och att tillgången på riskkapital minskat betydligt det senaste året. I USA växer trenden med Stealth startups, en trend vi kommer se mer av även i Sverige.

Det bistrare ekonomiska läget, tuffare konkurrens och risken att bli kopierad driver trenden stealth startups, sk tysta startups. Det är startups som i hemlighet, utan att offentligt avslöja sin produkt, teknik eller affärsmodell, verkar man i det tysta, bygger bolaget och hittar finansiärer. När bolaget kommit en bit på väg, blir man offentlig. Men är det bara fördelar med den nya trenden?

Stefan Granlund Head of Growth Danske Bank Sverige menar det finns både för- och nackdelar med stealth-trenden. Det handlar om möjligheten att verka i tuff konkurrens, att ostört kunna testa och experimentera samt att kunna hålla produktutveckling hemlig och minska risken att bli kopierad. Men det finns också nackdelar som man ska vara medveten om, inte minst varumärket och tillgång till finansiering.

En av de största fördelarna med stealth startup-trenden är möjligheten att undvika uppmärksamhet från konkurrenter. Genom att hålla sin produkt eller teknik hemlig kan en stealth startup bygga upp sin idé och sin verksamhet utan att behöva oroa sig för att konkurrenter ska kopiera deras innovationer. Det ger dem en unik konkurrensfördel när de till slut går ut offentligt. I racet inom AI kommer vi se en hel del startups som väljer den vägen eftersom konkurrensen är tuff och mycket pengar står på spel för den som lyckas.

-Det finns många exempel på bolag i USA som valt den tysta strategin som exempelvis Mist Systems inom AI, Velo3D samt en mängd Kryptorelaterade bolag. Det gemensamma är att man verkar inom ett område där man är rädd att konkurrenter ska kopiera och där det finns god tillgång på riskkapital för de som har något unikt, säger Stefan Granlund.

Stefan Granlund

Frihet att experimentera är en annan anledning att välja den ”tysta” vägen. Som stealth startup har man möjligheten att utforska och experimentera med olika aspekter av sin produkt eller tjänst utan att vara bunden av förväntningar eller påtryckningar från investerare, kunder eller marknaden i stort.

-Tidigare var det inte lika hårt tryck att kunna visa vinst i ett tidigt skede och det gav en större frihet att testa sig fram. Kraven är betydligt tuffare och det gör att man kanske lägger en del av sin utveckling i ett bolag under ett kodnamn som sedan vid lansering byter namn, fortsätter Stefan.

Men det finns nackdelar med Stealth Startups, menar Stefan.

-Transparens har varit en framgångsfaktor för att den svenska startup communityn vuxit sig stark. Genom att vara offentlig kan man validera sin ide och få informell feedback. Så en av de största nackdelarna med att vara en stealth startup är att man går miste om möjligheten att validera sina idéer och få värdefulla insikter från potentiella kunder. Det kan resultera i att man lanserar en produkt som inte helt uppfyller marknadens behov eller förväntningar.

En annan nackdel är svårigheter med att bygga upp varumärkeskännedom. Genom att undvika offentlig exponering och marknadsföring kan en stealth startup ha svårigheter att bygga varumärke innan de lanserar sin produkt. Det kan vara en utmaning att skapa förväntan och generera intresse utan att kunna kommunicera med potentiella kunder och bygga relationer med dem i förväg. Sedan finns det också finansiella utmaningar då det kan bli svårt att säkra finansiering. Utan att avslöja sin produkt eller affärsmodell kan det vara svårt att övertyga investerare om att satsa på företaget. Investerare kan vara tveksamma att ge kapital till en idé som de inte kan se och bedöma dess potential.

Det är viktigt för varje företag att noga överväga om stealth-mode är rätt strategi för deras unika omständigheter och mål innan de tar beslutet att vara en stealth startup. Men vi kommer med all säkerhet se fler bolag som väljer den tysta vägen.