Vad är Corporate Innovation?

Jag vill påstå att företag som vill stå sig konkurrensmässigt måste dagligen utmana sig själva och tänka nytt kring tjänster, produkter och samarbeten. Idéer kring hur vi på Danske Bank kan utveckla nya erbjudanden och effektivisera invanda processer kan dyka upp när och var som helst: från möten med kunder, på events eller på en promenad med hunden.

Konkurrensen inom finanssektorn ökar hela tiden, både i form av nya tjänster och nya aktörer. Vi måste därför ständigt vara lyhörda och ligga steget före. Som ett direkt resultat av Corporate Innovation utvecklar nu Danske Bank nästa generations digitala plattform stegvis i nära samarbete med flera av våra större nordiska företagskunder.

Företagskunderna och deras finansavdelningar arbetar idag i en mängd olika IT-system, som var och ett löser olika uppgifter. Det finns exempelvis ofta olika system för kontohantering, valuta, likviditetshantering, marknadsövervakning, marknadsanalys och relevanta nyheter. Detta gör det svårt att få en samlad översikt av finansiella flöden samtidigt som det tar lång tid att analysera information vilket behövs för att snabbt kunna fatta relevanta beslut.

Genom en inloggning till alla tjänster, tillgång till program från tredje part och en mer proaktiv datadriven rådgivning från oss, ger vår nya digitala plattform kunderna en bättre översyn och fullständig kontroll på ett enda ställe. I grund och botten handlar det om att våra kunder ska kunna ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Vi har så här långt fått mycket positiv feedback på plattformen och våra kunder uppskattar särskilt att den kan anpassas till olika roller på företaget men också efter individuella behov. En ägare till ett bolag har ju till exempel andra behov än en ekonomiansvarig och här kan var och en själv skapa den vy de föredrar. Våra kunder har bidragit med många goda idéer som vi just nu genomför och vi planerar att bjuda in ytterligare utvalda kunder från stora, medelstora och små företag i nästa utvecklingsfas.

Den företagskultur som ofta finns i startups står i stor kontrast till kulturen som större bolag kan ha, där de arbetar med invanda strukturer och rutiner. Progressiva företag inser att de behöver kreativa och okonventionella lösningar för att behålla sin plats i näringslivet.

Om det inte finns en kultur där man uppmuntrar innovation så slutar verksamheten att utvecklas. Det måste jag som ledare ta ansvar för. Men jag tror att man behöver skapa ännu bättre verktyg och processer för att ta tillvara på alla idéer och få full utväxling.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige