Kryptovalutor bygger på Blockchainteknik

Vad har kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum gemensamt?

Det finns en mängd olika kryptovalutor på marknaden och intresset bland privatsparare är stort. Det är viktigt att vara medveten om riskerna med att investera i kryptovalutor. Hur fungerar tekniken bakom kryptovalutor? Hur skiljer sig kryptovalutor mot traditionella valutor? Kristoffer Jarmelid, Affärsutvecklare på Danske Bank berättar mer.

Många privatsparare har lockats av kryptovalutor de senaste åren med hopp om att göra snabba klipp. Men som privatinvesterare ska man vara väldigt medveten om att riskerna är höga eftersom kurserna svänger snabbt.

– På marknaden finns idag ett stort antal olika kryptovalutor där Bitcoin, Ethereum och Non-Fungible Tokens (NFT) kanske är de mest populära den breda allmänheten, säger Kristoffer Jarmelid, Affärsutveckare på Danske Bank Sverige.

Men vad har dessa kryptovalutor egentligen gemensamt? Jo, de är byggda med en så kallad blockkedjeteknik som gör det möjligt att fastställa vem som äger vad. 

Så fungerar tekniken bakom valutan

Kryptovalutor är i regel byggda på Blockkedjeteknik som är ett decentraliserat system som registrerar, spårar och bekräftar alla transaktioner som sker i systemet. Det sker i realtid inför alla som är anslutna till detta system. På så sätt kan man tekniskt fastställa vem som äger den underliggande tillgången, exempelvis en Bitcoin eller en Ether (ethereum).  

– Blockkedjetekniken används inom flera olika områden just för att man kan spåra ursprunget av exempelvis en vara. Det är extra viktigt exempelvis vid leveranser av läkemedel för att säkra att de är äkta. I Finland driver Danske Bank ett projekt där blockkedjetekniken används vid köp och försäljning av bostäder. Det gör det säkert för båda parter i en affär. Så intresset växer eftersom det har ett enormt användningsområde utöver kryptovalutor, säger Kristoffer.  

Hur ser tillgången till kryptovalutor ut? Är den oändlig eller finns det begränsningar? 

Det finns en uppsjö av olika digitala kryptovalutor  och  hur mycket som finns av varje kryptovaluta  skiljer sig. Bitcoin – som är den äldsta och mest etablerade kryptovalutan  – har ett totalt utbud om 21 miljoner stycken. För närvarande finns det cirka 19 miljoner av dessa som är framtagna och som cirkulerar i det decentraliserade systemet. Fler än 21 miljoner kommer dock aldrig att skapas vilket innebär att det inte kan bli ett ökat utbud och därmed ingen inflationsproblematik.

Varför är kryptovalutor riskfyllda?

Kryptovalutor har ofta stora kurssvängningarna och det är också en helt oreglerad marknad vilket gör kryptovalutor särskilt riskfyllda jämfört med de traditionella finansmarknaderna och valutorna. Som köpare omfattas du inte av kapitalskydd eller insättningsgarantier. Dessutom finns det en mängd olika aktörer och plattformar och det kan vara svårt att veta vilka som står bakom.

– Det finns idag ett stort antal kryptovalutor men det finns inga garantier från vare sig stat eller banker som utgivare och säkerställare för dig som investerare. Insättningsgarantier eller kapitalskydd är något som inte existerar inom detta område vilket är viktigt att ha i åtanke eftersom det bidrar till en ökad risk för dig som potentiell investerare inom detta område, avslutar Kristoffer.