Vi har alla ett ansvar

Förra veckan skrev media om undersökningen som tre professorer från Luleå Tekniska universitet har gjort. En forskning som visar att investerare behandlar män och kvinnor olika. I många fall omedvetet.

Rapporten visar att de kvinnliga entreprenörerna fick i genomsnitt 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften. Samtidigt nekades över hälften av kvinnorna som sökte efter investeringskapital. Dessutom används olika sätt att beskriva entreprenörerna beroende på om entreprenören är man eller kvinna. Något som är förvånande.

Vi som bank har ett viktigt ansvar att förbättra de här siffrorna, något som jag och mina medarbetare aktivt arbetar med att visa genom olika aktiviteter. Ett bra initiativ som jag speciellt tycker är spännande är Startup Weekend FemTech i september som Danske Bank är med och stöttar. Det är ett event för kvinnliga entreprenörer som får chans att träffar mentorer och utveckla sin idé men också får värdefulla insikter som möjliggör för kvinnorna att starta sitt företag.

Professorerna presenterar sina slutsatser i Harvard Business Review. Läs mer här!

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige