Boprisindikatorn

Danske Banks Boprisindikator – april

Bostadspriserna steg under april

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna steg under april med 0.5 procent jämfört med mars. Justerat för säsongsfaktorer var prisuppgången marginellt högre på 0.7 procent. Den största uppgången stod lägenheter för i segmentet 70-80kvm som steg med över 2 procent. På nedsidan sticker de allra störta lägenheter ut (större än 100kvm) som under april sjönk något i pris, omsättningen på dessa lägenheter är dock låg vilket gör att månadssiffran ofta är volatil och ett enskilt månadsutfall ska därmed inte överskattas. Resterande storleksklasser steg i pris.

Omsättningen fortsätter att takta på enligt vår Boprisindikator och är i linje med tidigare aprilmånader sett till 2015-2019, d.v.s. exkluderat pandemi-åren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. Omsättningen fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadsmarknaden fortsätter att överraska. Vi hade tidigare trott att bostadspriserna skulle gått ned betydligt mer vid den här tidpunkten än vad som varit fallet. Det är dock inte bara bostadsmarknaden som överraskat på uppsidan utan detsamma gäller för ekonomin i övrigt. BNP-prognoser kommer därmed fortsätta att revideras upp. Även arbetsmarknaden fortsätter att trotsa tyngdlagen med en sysselsättning som stiger i kombination med sjunkande arbetslöshet. Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 50 baspunkter upp till 3.5 procent, men valde samtidigt att endast flagga för ytterligare 15 baspunkter, d.v.s. i nuläget har de inte ens en full 25bp höjning i prognosen. Vi fortsätter dock att hålla kvar vår vy om ytterligare 50bp härifrån, d.v.s. att styrräntan ska upp till 4 procent men det är osäkert om allt görs i juni eller om man fördelar ut det på två räntehöjningar, en i juni och en sista i september. Med tanke på att Riksbanken gav ett överraskande mjukt besked för framtiden i kombination med att bostadspriserna visat på en otrolig motståndskraft inledningsvis av året ser det ut som att vår prognos på -25 % från toppen till botten är på den låga sidan. Sedan toppen i februari/mars 2022 har bostadspriserna hittills gått ned 12 procent, vi vidhåller dock vyn om att botten troligtvis inte är nådd och att kommande månader lär vara skakiga, men att det kanske inte blir lika illa som vi först hade befarat.

Kommentar från Michael Grahn: ”Vi är förbluffade över Stockholms bostadsrättspriser som visar en liten men tydlig uppgång i april. I ett läge bostadsköparnas betalningsvilja rimligen borde vara rejält tyngda av kraftigt urholkad köpkraft och en mångdubbling av räntekostnaden för bostadsköp så stiger bostadspriserna trots det igen.”


*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.