5 saker som du som investerare kan lära dig av Tour de France

Danske Banks senioranalytiker Jacob Hvidberg Falkencrone pekar på fem likheter mellan investeringar och cykelloppet Tour de France.

  1. Det handlar inte om att vinna flest etapper utan om att vara bäst under lång tid

Tour de France består av 21 etapper men aldrig har någon vunnit alla etapper och när Chris Froome vann tävlingen 2017 vann han faktiskt inte en enda etapp. Om man vill vinna Tour de France handlar det alltså inte om att vinna små segrar längs vägen utan om att tänka långsiktigt, ha tålamod och följa den strategi man lagt upp. Detsamma gäller för oss som investerare. Även om det kul med en bra månad eller ett bra år är det inte det som är viktigt för en långsiktig investerare. Det är därför som det är viktigt med en tydlig strategi och att följa den i jakten på ditt långsiktiga mål, istället för att stirra sig blind på kortfristiga vinster.

  1. Vinnaren har en förmåga att klara olika etapper

Alla etapper är olika – det finns både platta och kuperade etapper samt rena bergsetapper. Ingen cyklist har fysiken att behärska dem alla perfekt, men om du vill vinna handlar det om att vara mångsidig och inte tappa för mycket på någon av etapperna. Samma sak gäller för dig som investerare och här är nyckelordet riskspridning. Din portfölj ska inte bara fungera bra när börserna stiger, den måste precis som cyklisten vara mångsidig – ha en bra riskspridning. Det får du genom att ha en portfölj med en bra blandning av olika tillgångsklasser som fungerar under både upp- och nedgångar och en bra spridning av värdepapper inom varje tillgångsklass i olika branscher, länder och regioner. Det gör att din totalavkastning drabbas mindre hårt vid nedgångar i enskilda företag, branscher, länder eller regioner.

  1. Det är viktigt att ha ett starkt team

Även om cykling är en individuell sport så kan ingen cyklist vinna Tour de France på egen hand. Cyklisten måste ha ett starkt team av specialister runt omkring sig, dvs. hjälpryttare, mekaniker, tränare och läkare. På samma sätt är det alltid bra att ha experter och rådgivare som hjälper dig när du investerar så att du alltid ser till att din portfölj är stabil och passar din risktolerans och ekonomiska situation.

  1. Riskhantering är viktigt för att undvika onödiga förluster

För att vinna ett cykellopp är det A och O att undvika onödiga tidstapp eller att krascha längs vägen. Här är riskhantering ett viktigt element. Det handlar bland annat om att alltid vara på rätt plats i fältet, inte spendera energin för fort och att inte ta för mycket chanser i utförskörningarna. För oss som investerare gäller samma principer. När börserna rusar är det till exempel viktigt att dra ner lite på farten/risken i portföljen så att risken inte blir för hög för din riskprofil. Om aktier helt plötsligt utgör en för stor del av portföljen efter stora börsuppgångar, bör du, allt annat lika, sälja en del aktier och köpa obligationer så att du har rätt risknivå. Om du inte gör det kan du drabbas hårt om börserna plötsligt vänder nedåt.

  1. Det kommer att göra ont längs vägen

Årets Tour de France omfattar totalt 3 460 kilometer och det är inte mindre än 30 berg som ska forceras. Det kommer att göra ont under vägen. Om du har ambitionen att vinna krävs det att du är uthållig och inte ger upp även om det gör ont. På samma sätt kommer det då och då perioder med stora kursrörelser och osäkerhet där det inte är roligt att vara investerare. Långsiktiga investeringar kräver uthållighet och fokus – precis som under Tour de France. Om du för 15 år sedan hade investerat brett i globala aktier hade din portfölj stigit med 247 procent fram till idag. Trots detta hade din portfölj varit ned 53 procent under finanskrisen. Om du hade gett upp när det såg som värst ut hade du alltså gått miste om fin avkastning. Som långsiktig investerare måste du acceptera att det kommer att göra ont längs vägen och tro på din strategi.