Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Har du premiebestämd eller förmånsbestämd tjänstepension?

Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. I genomsnitt står den för 23 procent av den totala pensionsinkomsten. Vilken typ av tjänstepension du har är viktigt att ta hänsyn till när det gäller huruvida du ska agera eller inte för att skydda den mot en eventuell börsnedgång.

Premiebestämd tjänstepension
Om du har en premiebestämd pension så betalar arbetsgivaren varje månad in en premie som motsvarar en procentuell andel av din lön. Gör du själv inget aktivt val så placeras pengarna i en traditionell försäkring. I en traditionell försäkring placeras pengarna oftast i flera olika tillgångsslag som fastigheter, obligationer och aktier. Risken i sparandet blir då lägre. Dessutom finns en garanterad lägsta nivå på tjänstepensionen.

Om du har gjort ett aktivt val och istället valt att placera pengarna i en fondförsäkring så sätts de in i fonder du kan välja från försäkringsbolagets fondtorg. Hur hög risken är beror på hur mycket du valt att placera i aktiefonder respektive räntefonder. Om stora delar av kapitalet står placerat i aktiefonder kan värdesvängningarna bli stora. Men kom ihåg att risk och avkastning hänger ihop. Om du sparar på lång sikt brukar det löna sig att ha en stor exponering mot aktiemarknaden eftersom det kan ge en högre avkastning.

Förmånsbestämd tjänstepension
Storleken på den förmånsbestämda pensionen kan lite förenklat sägas utgöras av en kombination av det antal år du har arbetat samt din slutlön det sista eller de sista åren. I den förmånsbestämda delen av pensionen behöver du normalt sett inte agera eftersom det då är arbetsgivaren som ska anpassa inbetalningen till den framtida pensionen.

Även i de förmånsbestämda avtalen kan det finnas delar som är exponerade mot aktiemarknaden eller räntemarknaden genom att de kan placeras i en fondförsäkring eller traditionell försäkring. För vissa grupper på arbetsmarknaden kan exponeringen mot aktiemarknaden vara betydande. Det gäller till exempel den som har en 10-taggarlösning, det vill säga tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Den kan du själv behöva göra förändringar i om pensionen närmar sig.

Fondförsäkring och nära till pension? Då kan du behöva agera.
Har du en premiebestämd pension eller en förmånsbestämd pension där en stor del av kapitalet är placerat i en fondförsäkring är det en god idé att se över risknivån, det vill säga hur stor del av kapitalet som är placerat i aktiefonder. Du ska också se över tidshorisonten, det vill säga hur lång tid det är kvar till pensionen och under hur lång tid du ska ta ut pengarna. Ju längre bort pensionen är, och under ju fler år du planerar att ta ut pengarna, desto högre risk kan du ta.

Kanske har tiden till pension blivit betydligt kortare sedan du valde hur kapitalet skulle placeras. Om pensionen närmar sig kan det innebära att du bör minska andelen aktier och istället öka andelen räntefonder för att inte riskera att stora delar av kapitalet minskar i värde. Om det är långt kvar till pensionen kan du istället behöva öka andelen aktiefonder till följd av börsnedgången för att återställa balansen mellan aktie- och räntesparande. Annars riskerar du att andelen aktier är för låg och att du inte får ta del av uppgången när den kommer. Det kallas att rebalansera sparandet.

Se över dina fribrev
Ett fribrev är pension från en tidigare arbetsgivare eller avtal som inte har någon pågående inbetalning. Fribreven är mer utsatta för svängningar på marknaden eftersom inget mer kapital sätts in som gör att du köper ”billigt” när börsen går ner. Det tar därför längre tid för ett fribrev att återhämta ett värdetapp, än för en tjänstepension där pengar löpande betalas in från arbetsgivaren.

Behöver du hjälp?
Att planera sin pension är inte helt enkelt och jag skulle vilja säga att om det finns en tidpunkt i livet när behovet av rådgivning är extra stort, så är det inför pensionen. Behöver du hjälp att se över hur din pension ser ut och planera din ekonomiska framtid, boka gärna ett e-möte med oss. Det kan du göra här – boka eMöte.

Vill du veta mer om hur du ska tänka kring din pension när det är turbulent på börsen? Här kan du se en video där vi berättar mer. Och här kan du läsa mer om hur ett börsras påverkar dig som snart ska bli pensionär.