Jennie Sandén
Jennie Sandén
Privatekonom, Danske Bank Sverige

Höjd elskatt är världsfrånvänt och obegripligt – energieffektivisera istället!

De allra flesta är smärtsamt medvetna om att vi har dyrare levnadskostnader på grund av skenande inflationen, högre bolåneräntor och höga matpriser. Lägg där till en svag krona. Förutom det så har svenskarna de senaste två vintrarna också fått brottas med skyhöga elpriser.

Hur regeringen nu tänker när man väljer att höja elskatten med 9,2 procent är därför rakt av obegripligt. Regeringen menar på att det just nu ser ut som att vi kommer ha relativt låga elpriser under vintern 2023/2024 men att om det skulle bli tufft för hushållen ska det återkomma med hur de kan stötta på något sätt. Ett bakvänt resonemang.

Till detta kommer en förhöjd elskatt att påverka inflationen negativt, inte heller något som vi behöver just nu när det främsta fokuset bör vara att få ner inflationen till en lägre nivå.

När hushållen har det tufft ekonomiskt så bör man istället se över hur man kan stötta hushållen genom att sänka skatten på el. Då slipper vi också ett eventuellt elstöd, något som tar tid och kostar pengar att administrera. En krånglig återbäring som kommer i efterhand är inget bra stöd för hushållen.

Energieffektivisera

Det finns så klart många saker man kan göra för att få ner elförbrukningen men för att undvika att man vinter efter vinter ska fasa inför enorma elräkningar så tycker jag att fler hushåll borde titta på hur man kan energi-effektivisera på allvar. Framförallt handlar det om att se över sin uppvärmning och överväga att producera sin egen el. Det finns flera sätt men det kanske vanligaste som man tänker på är solpaneler. Även om solpaneler medför en initial investeringskostnad så kan det på ganska kort tid betala av sig. Då slipper man höjda energiskatter och evighetslång väntan på elstöd.