Hur kommer börsen gå 2022?

Börsåret 2021 har varit starkt och Stockholmsbörsen är en av de aktiemarknader som stigit mest i hela världen. Även marknaderna i USA och Europa har utvecklats väl. Tillväxtmarknaderna Kina och Brasilien tillhör de marknader som gått svagast. Bland sektorerna har förra årets förlorare förvandlats till det här årets vinnare, vilket betyder att energisektorn och finanssektorn gett högst avkastning.

Blickar vi framåt 12 månader så tror vi att börsen kommer att stå högre än idag, men inte så mycket högre. Under det kommande året föredrar vi den amerikanska marknaden framför den europeiska, vilket beror på att de amerikanska bolagen är mindre konjunkturkänsliga. Något som är bra när tillväxten blir lite lägre. Men vi kan också vänta oss större kursrörelser på världens börser under 2022 och därför ska man ha rimliga förväntningar på avkastningen under nästa år.