Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Låga förväntningar på pensionsutbetalningarna

Svenska folket har låga förväntningar på sin framtida pension. I snitt räknar vi bara med att få ut hälften av slutlönen i pension. Äldre män har högst förväntningar på sin pension, medan de som idag studerar har lägst förväntningar av alla åldersgrupper. Det framgår av en undersökning som Yougov gjort på uppdrag av Danske Bank.

Trots att svenska folket har låga förväntningar på hur stor pensionen kommer att bli är det ändå hela tre av tio som inte pensionssparar alls. Sämst på att pensionsspara är unga kvinnor i åldern 18-24 år och bäst på att pensionsspara är medelålders- och äldre män. Åtta av tio män i åldern 35-64 år uppger att de pensionssparar. Män mellan 55 och 64 år bedömer att de kommer att få 60 procent av slutlönen i pension. Studerande är betydligt mer pessimistiska och väntar sig inte mer än 42 procent av slutlönen den dag de blir pensionärer.

– Det är positivt att budskapet om att vi som idag befinner oss i arbetslivet kommer att få en betydligt lägre pension i förhållande till vår slutlön än tidigare generationer har nått ut. Men det räcker inte med att inse att pensionen riskerar att bli låg, man måste göra något åt det också. Och ju tidigare man börjar spara desto bättre, eftersom ränta på ränta-effekten gör att även ett litet sparande blir stort om det får lång tid på sig att växa, säger Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige

Var fjärde person uppger att den största ekonomiska oron är att man inte sparar tillräckligt till pensionen. Undersökningen visar dessutom att svenskarna skulle vilja gå i pension redan när de fyller 61 år, men räknar inte med att kunna pensionera sig förrän vid 67 års ålder. I genomsnitt förväntar sig svensken att få lite drygt hälften, 52 procent, av slutlönen i pension. Som pensionär har man ofta lägre utgifter än tidigare i livet och det är rimligt att inkomsten sjunker något jämfört med när man jobbar.

– Lägre inkomst som pensionär är en sak, men att bara få ut hälften av slutlönen är väldigt lite. Det enklaste sättet att förbättra chansen till en bra pension är att öppna ett ISK och starta ett månadssparande i fonder. Låt det sedan löpa på oavsett vad som händer på börsen eller med konjunkturen. Går börsen ner så får du fokusera på att du helt enkelt köper lite billigare, säger Maria Landeborn.

Så här mycket tror svenskarna att de ska få i pension:
• I snitt förväntar sig svenskarna att få bara 52 procent av slutlönen i pension
• Äldre män mellan 55-64 år tror att de får 60 procent av slutlönen i pension
• Studerande tror däremot att de enbart kommer att få 42 procent av sin slutlön i pension
• Egna företagare bedömer att deras pension kommer hamna på 55 procent av slutlönen