Nästan ingen bryr sig norr om Gävle

Indikatorn signalerar dessutom att priserna kommer fortsätta falla i december. Oron för fallande priser är störst i storstadsområden, medan hushåll norr om Gävle rycker på axlarna enligt data genom vårt sociala analysverktyg.

Att det sker ett prisfall på så bred front trots att underliggande faktorerna som låg ränta, stark arbetsmarknad och bostadsbrist talar för höga priser är till stor del drivet av psykologi, men också av ett överutbud av nya bostäder i det högre prissegmentet.

En undersökning som Danske Bank låtit göra visar att 25% av svenskar som äger sin bostad förlitar sig på värdeökningen eller ser amorteringen på bostadslånet som sparande. Många hushåll saknar ett kompletterande buffertsparande vilket gör dem extra ekonomiskt sårbara. Läs mer här.

Mina tre snabba tips för en orolig konsument på en turbulent bostadsmarknad

1. Om du är orolig för stigande räntor, var förberedd och simulera ett högre ränteläge, lägg undan skillnaden mellan den ränta du har och för en högre. Vi på banken räknar redan idag med att du ska klara av ett ränteläge på 6 procent. Det här avser endast räntekostnaden och tar inte hänsyn till amorteringar.

2. Oförutsedda händelser kan hända. Ett låneskydd kan vara tryggt att ha och består av två delar som kallas betalskydd och livskydd.

3. Att binda en del eller flera delar av ditt bostadslån kan vara bra när man inte vet var marknaden och räntorna är på väg, det är alltid en trygghet att veta precis hur mycket som ska betalas varje månad.

Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige