Rörligt eller bundet bolån? Ytterligare höjning från Riksbanken

Binda bolån? Den 24 november valde Riksbanken att höja styrräntan med 75 punkter, från 1,75 % till 2,50 %. Denna ränteändring var i linje med vad de flesta experter förutspått.

Eftersom styrräntan påverkar bankernas bolåneräntor kommer med största sannolikhet även bolåneräntorna stiga inom den närmaste veckan. Är det då läge att binda sina bolån?

Vad är skillnaden mellan bunden och rörlig ränta?

Som mest kan man som bolånetagare välja att binda räntan på upp till tio år. De flesta svenska bolånekunder har dock under en längre tid valt så kallad rörlig ränta, som i själva verket är ett bolån med tremånaders bindningstid. Räntan på ett rörligt bolån alltså justeras var tredje månad för att följa marknadens upp- och nedgångar, och har varit mycket fördelaktig de senaste åren.

Väljer du istället en längre räntebindningstid, kanske på flera år, är räntan fast under den tidsperioden man har valt. Då vet man istället exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad, vilket kan kännas tryggt under vissa perioder i livet, t.ex. om man precis bildat familj eller köpt ett större boende.

Fördelar med att binda bolån
  • Bättre överblick över hushållets bolånekostnad över en längre tid
  • Ökad trygghet – du vet exakt vad du kommer att betala i räntekostnad
  • Du kan flytta över lånet till ett nytt objekt vid köp av en ny bostad
Vad är fördelen med rörlig ränta?
  • Rörlig ränta har historiskt legat lägre än en bunden ränta
  • Rörelsefrihet i bolåneaffären, där du med kortare intervall kan binda om hela eller delar av lånet
Borde man binda bolånet?

I takt med att räntan har ökat under 2022 har dock gapet mellan den rörliga och de bundna räntorna minskat. En bra idé är att skapa en så kallad bolåneportfölj, där man delar upp bolånet på flera olika lån. Det gör att du kan binda olika delar på olika långt tid eller ha någon del rörlig och någon del bunden. Det kan vara bra att välja olika löptider på ditt bolån, exempelvis en del på 5 år, en del på 3 år och en del rörligt (3 mån). Detta ger en bra balans och skapar större trygghet än att ha hela lånet på rörlig ränta.

Att binda lånen kan man se som en form av försäkring, där du betalar en viss summa för att få veta exakt vad du ska betala varje månad under en längre period. Slutsatsen är att det bara är du själv som kan avgöra vad den tryggheten är värd.

Här kan du läsa mer om Danske Banks bolåneräntor.