https://youtu.be/kCfdFeInGx8

Så köper du din drömgård

I Danske Banks första film ”Hitta rätt gård” visar Emma Frödå och Johan Freij hur man går till väga för att hitta sin drömgård. I den här filmen berättar Johan och Emma på Danske Bank Skog & Lantbruk vad som händer när du som köpare har hittat din drömgård och vill gå vidare i processen.

Johan och Emma delar nu med sig av sina bästa tips på hur man gör en så kallad ”á la carte värdering” av gården där man värderar de olika delarna bostadshus, ekonomibyggnader, skog, åker och betesmark var för sig.

Skogen utgör ofta det största värdet av en skogsbruksfastighet. Utöver volym, markens produktionsförmåga, kvalitet och täthet avgörs även värdet på skogen av faktorer som tillgänglighet och standard på omgivande vägnät när det är dags att avverka. Johan poängterar att uppgifterna i fastighetens skogsbruksplan ofta bara är en uppskattning och en vanlig miss är att köparen litar blint på virkesvolymen i prospektet:

”Säljarna friskriver sig nästan alltid för avvikelser i skogsuppgifterna, vilka bygger på subjektiva mätningar. Avvikelser på 10-20 procent av virkesvolymen inte är ovanliga. Förvånansvärt få köpare gör kontrollmätningar innan köp, även av väldigt stora fastigheter”.

Danske Bank har mångårig erfarenhet av att hjälpa både säljare och köpare av skogs- och lantbruksfastigheter över hela landet. Liknande frågor om vad man bör tänka på och vilka fallgropar man bör undvika, återkommer ofta.

De tre kalkylerna
Inför ett lyckat gårdsköp råder Danske Bank köparen att noga arbeta igenom tre kalkyler.

  • Livskalkylen, som handlar om varför man ska köpa gården.
  • Den ekonomiska kalkylen, med en á la carte- värdering för byggnader, skog och åkermark samt genomgång av intäkter och kostnader där man tar hänsyn till renovering, underhåll och långsiktig drift.
  • Skattekalkylen, som innebär att en gårdsköpare behöver sätta sig in i vad det innebär att beskattas som näringsidkare.
Johan Freij och Emma Frödå, Danske Bank

Tre nya filmer inför gårdsköpet
Danske Bank har samlat sina erfarenheter i tre nya kortfilmer för att förenkla resan mot drömgården.

Läs gärna också de tio viktigaste tipsen inför gårdsköpet här.