Varför har dollarn blivit svagare?

När detta skrivs kostar en dollar 8 kronor och 13 öre. Kronan har därmed stärkts, eller dollarn försvagats tydligt under året. Vid årsskiftet kostade den cirka 9 kronor och 10 öre. Detta är inte bara en dollarförsvagning, även en euro har blivit billigare i svenska kronor mätt.

Är det bra eller dåligt? Det beror på vem man frågar. Den direkta effekten för dig och mig är mest positiv. Varor vi importerar blir billigare. Semesterresan utomlands likaså. När priserna på importerade varor sjunker kommer också inflationen att bli lägre. Detta är en huvudvärk för Riksbanken, som sedan några år kämpar för en högre inflation, men nästan bara positivt för oss. Vår köpkraft ökar, varje intjänad krona köper lite mer varor och tjänster. Riksbanken kommer att hålla räntorna lägre för att försöka motverka den starkare kronan, så våra räntekostnader blir också lägre.

Man brukar därför säga att en starkare valuta blir en slags subvention av hushållen. Så långt är allt gott. Nackdelen är att det också blir en slags beskattning av exportföretag. Deras konkurrenskraft försämras när varje intjänad dollar dollar genererar allt färre kronor, och när deras kostnader i svenska kronor blir allt dyrare i utländsk valuta. Vinsterna påverkas negativt. Sverige är en liten öppen ekonomi med en ovanligt stor andel stora exportföretag så det här har en avgörande effekt på både tillväxten, och börskurserna. Den starkare dollarn är därför säkert en förklaring (det finns flera) till varför de stora svenska verkstadsföretagen har gått skakigt på börsen i år.
Men, varför har dollarn blivit svagare? Valutor handlar väldigt mycket om förväntningar. Valutakurser är alltid relativpriser. Marknaden hade nog sedan länge tecknat in en högre tillväxt i USA, och därmed räntehöjningar av Fed. I och med att president Trumps chanser att få igenom tillväxtdrivande skattesänkningar bleknat dämpades de förväntningarna. Samtidigt har det varit betydligt bättre fart än väntat i svensk och europeisk ekonomi.

Så länge växelkursen inte stärks för mycket och för snabbt (då får vi stökiga finansiella marknader och centralbanker som agerar i panik) ska vi nog ändå välkomna en starkare krona. Det är ett styrkebevis för svensk ekonomi, och gynnar som sagt hushållen. Över lång tid har länder som konsekvent försvagat sina valutor inte blivit rika. Tvärtom faktiskt.

Mattias Sundling, Aktiestrateg Danske Bank