https://www.youtube.com/watch?v=KhYUPy7UY0U&t=1644s

Vikten av sparpengar engagerade många i Almedalen

Jag tycker självklart att det alltid är viktigt att spara pengar för framtiden. Det behöver inte vara stora belopp – det viktigaste är att man kommer igång. Men jag vet också att många tycker att det är något nödvändigt som kan vänta tills imorgon. Men det är ett ämne som är viktigt belysa, om och om igen!

Ett sparkapital innebär frihet. Det är 2017 och det är bekymmersamt att kvinnor generellt har ett lägre sparande och inte är lika delaktiga på aktie- och fondmarknaden som män. Jag tycker att det är avgörande att kvinnor ska kunna påverka sin egen livssituation, vare sig de vill lämna en dålig relation eller satsa på sin dröm. Dra-åt-helvete-pengar behövs. Att spara är att investera i sig själv och sina möjligheter. Man kan kalla det för livets krockkudde – för både män och kvinnor.

Danske Banks seminarium hördes genom Almedalsbruset, och det berodde till stor del på att vi hade personer på scenen som delar mina tankar och synsätt i frågan. Stort tack till investeringsproffset Victoria Silvstedt, ekonomen Patrick Grimlund och till Andreas Bergström, vice vd på Fores.

Det är roligt att Danske Bank både hörs och syns och vi kommer fortsätta prata om vikten att köpa sin frihet.

Berit Bering ,vd Danske Bank Sverige