Ludvig Rosenstam Åhman
Ludvig Rosenstam Åhman
Investeringsspecialist, Danske Bank Sverige

3 vanliga tankefel på börsen

Psykologi är viktigt på börsen. Det kan få dig att undvika misstag. Du tjänar på att veta hur du själv fungerar när du ställs inför beslut. Det hjälper dessutom att förstå hur marknaden agerar utifrån psykologiska faktorer. En del misstag på aktiemarknaden kommer från våra kognitiva biaser (tankefel). Hjärnan gör allt för att spara energi. Ett sätt att göra det är genom att förenkla den information vi bearbetar varje dag. Istället för att utgå från helheten tenderar vi att använda oss av tumregler (heuristiker) som gör beslutsfattandet enklare. Inget fel med det. Men problem uppstår när dessa förenklingar leder till tankefel, som gör att vi fattar sämre beslut. Nedan följer 3 vanliga tankefel på börsen.

Förlustaversion 

Det är smärtsamt att förlora pengar. Till och med mer smärtsamt än det är behagligt att vinna. Nobelpristagaren Daniel Kahneman har lärt oss att en förlust upplevs ungefär dubbelt så starkt som en vinst. Den oproportionerliga aversionen mot förlust är en evolutionär sköld. De som har förlorat genom historien har inte överlevt, och inte fört sina gener vidare. Bara de paranoida överlevde. De som var rädda för att ta risk och undvek förluster. Vi är deras ättlingar.

Närtidsbias 

Det är vanligt att anta att det som precis har hänt kommer fortsätta hända. Vi gillar mönster och har korta minnen. Finansskribenten Morgan Housel skriver att när aktiemarknaden sjönk kraftigt under finanskrisen 2008 följdes det av flera år med prognoser om nya fall. Det var få som sa: ”marknader tenderar att återhämta sig över tid och hela tiden gå mot nya höjder”. Mer populärt var: ”marknader kan falla kraftigt och dessa fall kan svida ordentligt”. Från 1970 fram till idag gav ett världsindex positiv avkastning under varje 15 års period oavsett när du började investera. Se det större perspektivet i en nedgång. Gör inte bort dig i en uppgång.

Flockbeteende 

Våra hjärnor är inte utvecklade för att fatta beslut som går emot majoriteten. Vi vill inte bli utstötta ur flocken. Det är ett beteende som skyddar oss från lejon på savannen men inte från dåliga aktieaffärer. På aktiemarknaden gör flockbeteendet att vi dras med i extremerna. Vi säljer om alla säljer och vi köper om alla köper. Det är på botten det känns som värst och på toppen det känns som bäst. Det gör att vi köper dyrt och säljer billigt. Kom ihåg att när alla runtomkring gör något dumt, är det fortfarande dumt.

Vi tenderar att vara våra egna värsta fiender på börsen. Vi straffar oss själva genom att köpa och sälja vid fel tillfällen. Tankefelen är en orsak. Och tankefel är inget verb. De är ingenting du gör aktivt. De är en del av dig. Kahneman, som har ägnat en stor del av karriären åt att studera tankefel, fick frågan om han är bättre på att hantera dem än andra? Hans svar var nej. Inte särskilt hoppfullt för dig och mig. Men genom att sätta upp system kan vi skydda oss mot misstagen. Till exempel genom att ha en tydlig strategi och hålla oss till den. Det behöver inte vara svårare än så.