Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ännu en stark vecka för världens börser

Sentimentet på marknaden stärktes under veckan som gick och världens börser steg. Rapportsäsongen fortsätter, men data från Bank of America visar att det inte är helt enkelt att göra marknaden nöjd.

Världens börser repade sig snabbt från den oro som följde på aktiehaussandet på det amerikanska forumet Reddit. Förra veckan steg ett globalt aktieindex över 4 procent, volatiliteten föll tillbaka och den amerikanska långräntan steg till 1,19 procent vilket är den högsta nivån sedan i februari förra året. Över hälften av alla amerikanska storbolag i S&P 500 har nu släppt sina rapporter för det fjärde kvartalet, och så här långt har drygt åtta av tio bolag överträffat vinstestimaten. Vinsttillväxten i årstakt (inklusive estimaten för de bolag som ännu inte rapporterat) är 1,7 procent enligt FactSet, och det är betydligt bättre än förhandsestimaten på -9 procent i början av rapportsäsongen. Rapporterna är med andra ord starka, men enligt en rapport av Bank of America har bolag som både slagit förväntningarna på vinst och omsättning i genomsnitt utvecklats 0,5 procent sämre än marknaden dagen efter rapporten. Det sätter ljus på det faktum att värderingarna är höga, och att marknaden räknar med en stark återhämtning. Att göra investerarna nöjda är uppenbarligen inte helt enkelt.

Återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter och ISM-index för tjänstesektorn steg oväntat till 58.7 i januari. ISM-index för industrin kom in något lägre än väntat, men fortfarande på en nivå som pekar på en robust återhämtning för amerikansk industri. I Kina däremot föll industri-PMI tillbaka för andra månaden i rad till följd av att ”catch up”-effekten avtar, stödet från stimulanser och kreditgivning minskar och att exporten inte längre ökar lika snabbt.


Ljusare utsikter för Europa – vi höjer regionen till neutral vikt

I Europa är bilden av ekonomin tudelad. Tillväxttakten i industrin är fortsatt god, och framtidsutsikterna stärktes i januari på förhoppningar om att utrullningen av vaccin ska leda till ökad tillväxt senare i år. Läget är inte alls lika ljust i tjänstesektorn som återigen krympte på grund av de hårda restriktionerna, men synen på framtiden är trots det ljus tack vare vaccinen. Den goda nyheten för europeisk tjänstesektor är att när ekonomin öppnas upp, så är chansen god att vi snabbt återgår till gamla konsumtionsmönster. En undersökning av utvecklingen i Nya Zeeland, där livet mer eller mindre redan återgått till det normala, visar dock att samtidigt som konsumenterna snabbt går tillbaka till gamla vanor, så tycks de inte ha några behov av att ta igen utebliven konsumtion. Det ska dock påpekas att pandemin fortfarande pågår i resten av världen, och kanske blir läget ett annat när vi så småningom kan lägga krisen bakom oss globalt.


Den politiska risken i Europa har minskat sedan årsskiftet. Brexit skedde relativt smärtfritt och Donald Trumps hot om biltullar ligger bakom oss. Förra veckan kom också beskedet att Mario Draghi ska leda en ny koalitionsregering i Italien. Om han kan förändra landets strukturella problem återstår att se, men han är pro EU och risken för att Italien ska vilja lämna unionen bör minska under hans ledarskap. Ur ett stabilitetsperspektiv är det positivt, och det är dessutom bra för europeiska banker.

Under 2021 ser vi en god chans att europeiska aktier kan utvecklas bättre än under det föregående året. Minskad politisk risk och att den globala ekonomin öppnas upp bör relativt sett vara mest gynnsamt för cykliska bolag och värdebolag, vilka väger tungt på den europeiska börsen. Även om tillväxtutsikterna i närtid är bleka på grund av hårda restriktioner, så bedömer vi att Europa just därför har mer att vinna på utrullningen av vaccin än USA. Vi höjer därför europeiska aktier från undervikt till neutral vikt, och sänker amerikanska aktier från övervikt till neutral.

På räntesidan tar vi ner investment grade från övervikt till neutral. Spreadarna är historiskt låga vilket begränsar uppsidan, och ljusa utsikter för högre tillväxt senare i år ger mer stöd åt obligationer med högre risk. Vi höjer därför high yield till övervikt.


På agendan


På onsdag håller Fed-chefen Jerome Powell tal. Samma dag får vi inflationssiffror samt detaljhandelsstatistik från USA, och på torsdag släpps som vanligt data över nyanmälda arbetslösa. I Kina får vi också inflationsstatistik och på torsdag släpper EU-kommissionen en ny konjunkturprognos.
När det gäller pandemin har vi sett en förbättrad situation i både USA och Europa den senaste tiden, men vi förväntar oss trots det att restriktionerna förblir intakta under större delen av Q1 till följd av den höga spridningen av de mer smittsamma formerna av coronaviruset.