Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Blå våg för Biden har gett stark start på börsåret

Globala aktier stängde fjolåret med tvåsiffriga uppgångar trots den djupa lågkonjunkturen. Även det här året har börjat bra med nya rekordnoteringar på världens börser.

Globala aktier stängde fjolåret med tvåsiffriga uppgångar trots den djupa lågkonjunkturen. Även det här året har börjat bra med nya rekordnoteringar på världens börser.

Många stjärnor har stått rätt på börshimlen den senaste tiden. 2020 slutade i dur för europeisk del tack vare att EU och Storbritannien i sista minuten lyckades enas om ett Brexit-avtal, och för amerikansk del därför att kongressen slutligen kom överens om utformningen av ett stödpaket värt 900 miljarder dollar. När det gäller Brexit är avtalet förstås positivt för Europa, men framför allt är det bra för Storbritannien att slippa lämna unionen utan ett handelsavtal. Ur ett ekonomiskt perspektiv hade det dock varit ännu bättre om Storbritannien undvikit en Brexit helt. Den brittiska regeringens egen rapport pekar nämligen på att även med ett handelsavtal, så kommer BNP vara 5 procent lägre över en 15-årsperiod jämfört med om landet inte lämnat EU.

I USA blev det till slut en blå våg för Joe Biden, det vill säga demokraterna fick majoritet i både representanthuset och senaten. När delstaten Georgia valde sina två kandidater till senaten gick båda platserna till demokrater, vilket alltså ger partiet en majoritet i båda kamrarna. Det är dock ingen stor majoritet – Demokrater och Republikaner har 50 platser var, men eftersom vicepresident Kamala Harris har utslagsröst så har demokraterna ett överläge.

Vad innebär den blå vågen?

Ur ett börsperspektiv bedömer vi att valresultatet är gynnsamt. Exempelvis vill demokraterna ge amerikanska hushåll en engångscheck på 2000 dollar vilket är väsentligt mer än de 600 dollar som var aktuella i förhandlingarna med republikanerna, och det extra arbetslöshetsstöd som löper ut i mars kommer enklare att kunna förlängas igen. Utsikterna för större stimulanser och högre tillväxt har fått räntorna att stiga den senaste veckan, och cykliska sektorer som energi, industri och material har utvecklats starkt. De stigande räntorna har även gett bankaktierna ett lyft.

När det gäller Biden och demokraternas mindre marknadsvänliga förslag, som höjda skatter och hårdare regleringar, så är det främst en risk på lite längre sikt. För tillfället ligger fokus på att stimulera ekonomin, inte att strama åt. En fördel med demokraternas knappa majoritet är också att mer kontroversiella förslag, som stora skattehöjningar och hårda regleringar, kan bli svåra att få igenom eftersom de inte stöds av alla demokrater.

I närtid kan demokraternas framgångar ge mer medvind åt både gröna bolag och cykliska sektorer, men med tanke på pandemins allvar den här vintern bedömer vi att bolag med strukturell tillväxt fortfarande platsar i portföljen. De hårda restriktionerna väntas bestå åtminstone under det första kvartalet, och det kommer att ta tid att vaccinera tillräckligt många människor för uppnå flockimmunitet. Under tiden fortsätter exempelvis It-bolag att gynnas av digitaliseringen, och vi behåller därför en övervikt i IT-sektorn. Samtidigt väntas räntorna förbli låga under en lång tid framöver, vilket begränsar uppsidan i banksektorn som vi nyligen sänkt från övervikt till neutral vikt. Vi har också en övervikt i industri och material, som kommer att gynnas av starkare tillväxt globalt senare under året.

Makroagenda och fokus på pandemin

Höjdpunkterna på veckans makroagenda i USA är inflationsstatistik, Michiganindex och nyanmälda arbetslösa. I Kina släpps handelsstatistik, och i Europa får vi bland annat siffror över industriproduktion. Dessutom släpper ECB protokollet från sitt senaste räntemöte på torsdag. Fokus i övrigt ligger förstås på coronapandemin och vaccinationsprocessen. Smittspridningen är fortfarande omfattande och nya varianter av viruset tycks dessutom kunna vara mer smittsamma än de tidigare.

Redan nu på fredag släpper flera amerikanska storbanker sina siffror för fjärde kvartalet. Nästa vecka drar rapportsäsongen igång på allvar även för svensk del och då får vi höra hur 2020 slutade för bolagen, och vad de ser i kristallkulan under 2021. Inför den förra rapportperioden fick vi en rad omvända vinstvarningar från bolag i vitt skilda branscher. De bolag som står i begrepp att flagga för högre eller lägre vinst än väntat bör göra det under den här veckan.