Börsen 2023: efter ett turbulent börsår – så bör du agera

Hur blir börsen 2023? 2022 blev året då vi lade nollräntorna bakom oss – kanske för gott. Tio år av låg inflation och låga räntor tog abrupt slut. Det kom som en överraskning, inte minst för centralbankerna som hastigt fick justera sina prognoser.

Inflationen såg från början ut att vara ett amerikanskt problem relaterat till generösa bidrag under pandemin, men i början av 2022 spred sig prisökningarna även till Europa och Sverige. När Ryssland tidigt på morgonen den 24 februari attackerade Ukraina ledde det inte bara till mänskligt lidande och ökad geopolitisk osäkerhet i närområdet, utan även till en kris på energimarknaden. Det har fått inflationen att stiga kraftigt och i november uppgick prisökningarna i Sverige till 11,5 procent i årstakt. Det urholkar konsumenternas plånböcker och i kombination med höga räntor riskerar det att leda till en lågkonjunktur under 2023.

U-sväng i penningpolitiken

Prisökningarna resulterade i en kraftig U-sväng i den globala penningpolitiken, och i år har världens centralbanker höjt räntan i den snabbaste takten sedan 1980-talet. Det har fått börserna att åka bergochdalbana, och obligationer att ge en negativ avkastning. Historiskt har obligationer ofta gett en god avkastning när börsen fallit eftersom det brukar innebära att räntorna sjunker, men i år satte inflationen käppar i hjulet och fick räntorna att stiga istället. Stigande räntor är detsamma som sjunkande obligationskurser.

Efter branta kursfall i början av hösten har börserna i mitten av december hämtat in en stor del av tappet. Utvecklingen för ett globalt aktieindex stod som mest på -22 procent, men idag summerar nedgången till 12 procent sedan årsskiftet. Att svenska kronan försvagats kraftigt under året har dessutom fungerat som en stötdämpare för svenska investerare med global riskspridning. I kronor mätt har ett globalt index inte fallit mer än 4 procent vilket får ses som ett ganska bra resultat mot bakgrund av de stigande räntorna och den ökade risken för en global lågkonjunktur nästa år.

Rebalansera portföljen?

Se över dina aktie- och fondtillgångar inför 2023?

Inför årsskiftet kan det vara bra att se över fördelningen mellan olika tillgångsslag och aktieregioner i portföljen och återställa den ursprungliga balansen. Det kallas att rebalansera. Genom att regelbundet se till att fördelningen ser ut som planerat, undviker man att risken i sparandet blir för hög – eller för låg. I perioder då börsen faller minskar aktieandelen, och när börsen sedan vänder upp leder det till att avkastningen blir lägre om man missat att rebalansera. På samma sätt kan man sälja av lite aktier efter en period av stark börsutveckling för att ta hem lite vinst och säkerställa att risken inte är för hög i händelse av ett börsfall. På så sätt jämnas svängningarna ut över tid.

Hur ofta ska man då rebalansera? Ett alternativ är att göra det när aktieandelen avviker med mer än 5 procent från den ursprungliga vikten. Ett annat alternativ är att göra det i slutet av varje år, exempelvis när PPM-pengarna betalas ut. Då kan man passa på att se över såväl pensionen som annat sparande. Det kan också vara bra att se över fördelningen mellan olika aktieregioner. Under 2021 utvecklades Stockholmsbörsen väldigt starkt, och om man då tog hem lite vinst i slutet av året och ökade den globala aktieandelen, så hade det varit till nytta i år då Stockholmsbörsen gått svagt och globala aktier klarat turbulensen bra. Att rebalansera portföljen är helt enkelt ett strukturerat sätt att köpa billigt när börsen fallit, och sälja dyrt när den gått starkt.

Viktigast av allt – tänk långsiktigt

Förutom att rebalansera är mitt bästa tips att tänka långsiktigt och göra så få förändringar i portföljen som möjligt – särskilt när kursrörelserna är stora. Det är tyvärr mycket lättare att sälja på botten och köpa på toppen än tvärtom. Placera inte kapital du behöver i närtid på börsen, och se till att ha en bra riskspridning i portföljen. Fortsätt att månadsspara – särskilt när börsen går ner. Då köper du faktiskt billigare, och förr eller senare vänder marknaden upp igen. Då växer sparkapitalet snabbare än om du pausade sparandet så fort börsen vände ner.

Att spara långsiktigt och regelbundet är helt enkelt det säkraste sättet att lyckas på börsen.

Läs mer om placeringar här.