Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Chans till revansch för Europa

Vi har en längre period haft en övervikt i amerikanska aktier och en motsvarande undervikt i europeiska aktier. De senaste tolv månaderna har amerikanska aktier stigit 23 procent i lokal valuta, medan europeiska aktier står på plus-minus noll.

I år ser vi en möjlighet för europeiska aktier att åtminstone hålla jämna steg med amerikanska. Vi har därför höjt Europa från undervikt till neutral vikt, och sänk USA från övervikt till neutral.

Det finns flera skäl till att utsikterna för Europa har ljusnat:

• Den europeiska ekonomin har haft det betydligt tuffare än den amerikanska på grund av nedstängningar och hårda restriktioner. Därmed har också Europa mer att vinna på att vaccinationsprocessen fortsätter, vilket förhoppningsvis gör att vi slipper lika omfattande restriktioner nästa höst.

• Läget i Europa kan dock ljusna betydligt tidigare än så. Varmare vårväder väntas hjälpa redan i slutet av första kvartalet eftersom viruset inte sprids lika lätt i varma, fuktiga temperaturer. Dessutom gör varmare väder att vi vistas mer utomhus där smittspridningen är lägre.

• Högre global tillväxt under 2021 kommer relativt sett vara mest gynnsamt för cykliska sektorer och bolag. Industri och material är två exempel på sektorer som typiskt sett utvecklas väl när konjunkturen stärks. På den europeiska börsen väger cykliska bolag tungt.

• Europa handlas till en rekordstor värderingsrabatt mot USA samtidigt som vinsttillväxten väntas lyfta betydligt mer i Europa i år. Anledningen är givetvis att vinsterna föll mer i Europa än i USA under 2020 – men kraftiga vinstlyft kan ändå bidra till att minska värderingsgapet och ge stöd åt de europeiska börserna.

• Slutligen har även den politiska risken minskat i Europa sedan årsskiftet. Brexit avlöpte till sist utan större dramatik, och Donald Trumps hot om biltullar hör också till historien. USAs nya president planerar omfattande finanspolitiska stimulanser vilket är positivt både för USA och den globala tillväxten. Det gynnar därmed även en exportberoende region som Europa.

Allokering på aktie- och obligationssidan


Vi behåller totalt sett en övervikt i aktier jämfört med obligationer. Ett globalt aktieindex väntas ge en positiv avkastning det kommande året, men det handlar snarare om ensiffriga än tvåsiffriga uppgångar.

Mycket positivt är redan insprisat av marknaden och värderingarna är förhållandevis höga. Även riskaptiten är hög och börsuppgången har lockat många nya sparare och spekulanter som inte upplevt någon kraftig nedgång ännu. Positioneringen kan späda på en rekyl vid eventuella negativa nyheter. Samtidigt ger låga räntor, stora finanspolitiska stimulanser och en fortsatt vaccineringsprocess stöd åt börsen framgent, och eventuella bakslag väntas därför bli kortvariga.

Vår positiva syn på aktier trots en förhållandevis dämpad förväntad avkastning ska också ses i ljuset av den låga förväntade avkastningen på statsobligationer. Nollräntor i stora delar av västvärlden gör att avkastningen på kort sikt väntas bli mycket låg, och på lite längre sikt väntas räntorna sakta klättra uppt vilket är detsamma som att obligationspriserna sjunker. Trots låg förväntad avkastning fyller obligationer en viktig roll i portföljen som stötdämpare och värdebevarare om något oväntat händer.