Joel Backesten
Fondförvaltare, Danske Bank Sverige

Dagens tema, tålamod

Tålamod, det låter väldigt enkelt, men i praktiken är det svårare att applicera. Frustrationen när man anser att marknaden initialt inte riktigt ser det du själv ser i vissa bolag, och inte visar sin uppskattning med stigande kurs, är frustrerande. Men på samma sätt, glädjen när marknaden vaknar till, från ens egna synsätt, och belönar tålamodet är även det svårbeskrivet.

I fonden jag förvaltar, Danske Invest Sverige Småbolagsfond, får jag dagligen arbeta på mitt tålamod.

Ett exempel på detta är AAK, som funnits i Småbolagsfonden sedan 2018. AAK har stigit med 89% på 5 år, men enbart de senaste två åren har aktien gett en totalavkastning på 112%. Det innebär att kursen utvecklades negativt mellan 2019 till 2022, innan det tog fart, vilket för övrigt även deras vinst per aktie också gjort. Ökat 105% på rullande 12 månaders basis.

Ett annat bolag där man fått utöva lite tålamod, men äntligen fått betalt under året är Sdiptech. Nu har aktien för visso gått >350% sedan vi först investerade 4.5 år sedan, men de senaste 3.5 åren har bolaget avkastat 48%, varav nästan all avkastning tillkommit senaste 1.5 månaderna. Lite ketchupeffekt.

Ett ytterligare exempel finner vi luftbefuktaren CTT (befuktar luften i flygplanskabiner). Köpte du aktien sommaren 2019 och ägde fram till början på 2024 fick du nöja dig med 30% avkastning. Om du i stället ägt den till idag hade du fått totalt 116% avkastning. Allt detta trots minimala nya data och inget förändrats fundamentalt under detta år. I de tre nämna bolagen ovan vi nyligen fått betalt för tålamodet, men vi har flera aktier i portföljerna idag där det fortsatt behövs tålamod, då vi anser att marknaden inte riktigt ser det vi ser (ännu).

Ett exempel på detta är Beijer Alma, där affärsområde Lesjöfors tillverkar fjädrar. Fjädrar, egentligen fantastiskt tråkigt, men extremt viktigt i väldigt många applikationer. Alltifrån diabetessprutor till bilar kräver olika typer av fjädrar, och där finner vi Beijer Alma som är leverantör till en mängd olika branscher och nischer. Vidare, när man väl kommer in hos en kund som fjäderleverantör så brukar de kundrelationerna vara extremt långa, och man byts inte ut om man inte missköter sig. Detta skapar en grundstabilitet i businessen (för det är inte så att fjädrar lär bli utkonkurrerat av AI…).

Senaste året har byggbranschen haft de lite tuffare, och Beijer Alma äger ett bolag som tillverkar fjädrar till dörrar, och detta bolag har då naturligt haft det lite tuffare, vilket slagit igenom på Beijer Almas marginal. Därav har marginalen krympt ner, vilket marknaden absolut inte gillat, då många tror att det är strukturellt, men i själva verket en normal cyklisk korrektion enligt oss. Just nu tror vi att marginalen redan har nått botten då Beijer Alma har genomfört flera kostnadsbesparande åtgärder samt att byggsektorn kan nu inte gå så mycket sämre. Sekventiellt (kvartal till kvartal) bör det gradvis förbättras framöver. Allt detta kommer hjälpa det fundamentala framöver.

Vidare har Beijer Alma ett ytterligare affärsområde som kallas Beijer Tech, som levererat fantastiskt senaste åren, men detta varit lite i skuggan på slutet i och med nedgången i affärsområdet Lesjöfors. Så totalt, så får man betalat 13.5x EBITA på rullande 12 månaders vinster i Beijer Alma, när vinsten enligt vår tro är på botten. Därav tänker vi visa mer tålamod i vårt innehav i Beijer Alma.