Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Därför lyfter börsen på lovande vaccinresultat

Forskningen efter ett vaccin mot coronaviruset tog ett stort kliv framåt idag när Pfizer och Biontech meddelade att deras vaccinkandidat ser ut att ha en effektivitet på över 90 procent. Det är betydligt mer effektivt än forskarna vågat hoppas på. Ett nödgodkännande kan dessutom potentiellt vara klart redan under november.

Att ett vaccin blir godkänt betyder inte att alla kommer rusa iväg och vaccinera sig. En undersökning av CNN visar att bara hälften av amerikanerna skulle välja att vaccinera sig om det fanns möjlighet. Det finns goda skäl att tro att det ser liknande ut i andra länder, och att de som inte tillhör riskgrupper initialt kommer att avvakta med att ta vaccinet.

Trots det är vaccinet goda nyheter ur ett tillväxt- och börsperspektiv. Med ett vaccin på plats ser framtiden inte längre lika osäker ut, och det gynnar risktillgångar som aktier, olja och företagsobligationer. Pandemin är allvarlig här och nu och den kommer att fortsätta under den här vintern med nya restriktioner till följd, men på lite längre sikt ser framtiden ljusare ut. Chansen att vi kan gå tillbaka till ett mer normalt liv inom en överskådlig framtid ökar, och risken för en långvarigt svag konjunktur och högre arbetslöshet minskar. Ökad optimism bland företag och konsumenter gör att det inte finns samma anledning att spara i ladorna och skjuta upp ekonomiska beslut. Det kan leda till ökad konsumtion, och att företagen vågar trycka på knappen och investera. Det i sin tur lyfter tillväxten och får bolagsvinsterna att växa. Det ger stöd åt börsen.

På marknaden var reaktionerna kraftigt positiva och börser världen över rusade på nyheten. Sektorer med strukturell tillväxt som sett stora kurslyft under pandemin utvecklades svagt, som e-handelsbolag (t ex Zalando och Boost) och teknikbolag. Stora kurslyft syntes istället i cykliska sektorer och i hårt pandemipressade bolag som H&M, SAS och hotellkedjan Scandic. Även pressade bankaktier steg kraftigt på beskedet.