Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Därför platsar Europa i portföljen

Den europeiska aktiemarknaden har halkat efter den amerikanska det senaste året. De stora amerikanska teknikjättarna har levererat en överlägsen avkastning, och marknadens enorma fokus på AI har gjort att stigande värderingar bidragit till uppgången. Sedan början av 2023 har amerikanska MSCI-index stigit drygt 30 procent, medan uppgången i Europa bara är hälften så stor.

Investerare med en hög andel global- eller USA-fonder i portföljen har med andra ord all anledning att känna sig nöjda. Trots det finns det goda skäl att även ha europeiska aktier i portföljen. Framför allt ger det en bättre riskspridning då sektormixen ser helt olika ut i USA och Europa. Medan börsen i USA domineras av IT-sektorn som utgör närmare 30 procent av index, så är finans, industri och hälsovård de största sektorerna i Europa. Man kan också säga att USA-börsen består av en högre andel tillväxtbolag, medan Europa har en högre andel stabila värdebolag.

Till följd av sektormixen ser även värderingarna olika ut. Tillväxtbolag handlas ofta till höga multiplar vilket gör att kursrörelserna kan bli stora om något oväntat inträffar, som till exempel att räntan stiger kraftigt eller att ett bolags tillväxt inte lever upp till förväntningarna. Värdebolag är ofta lågt värderade vilket ger en viss stötdämpande effekt vid oväntade händelser.

En annan skillnad är direktavkastningen, det vill säga hur stora utdelningarna är i förhållande till värdet på börsen. I Europa är direktavkastningen 3,3 procent, i USA är den 1,4 procent. Det bör dock tilläggas att amerikanska bolag i högre utsträckning gör aktieåterköp än europeiska bolag, vilket är en faktor som bidragit positivt till avkastningen i USA.

Genom att addera europeiska aktier till portföljen får man alltså exponering mot flera sektorer och andra typer av bolag än om man huvudsakligen har USA-fonder eller tillväxtbolag i portföljen. Olika typer av bolag tenderar att gå bra i olika perioder, och genom att ha en bra riskspridning minskar svängningarna, och chansen ökar att man över tid får en god avkastning.

Vi tycker för närvarande att europeiska utdelningsbolag ser intressanta ut. Det enklaste sättet att få exponering mot dem i portföljen är genom att välja en fond som är inriktad på att just hitta lågt värderade bolag med hög direktavkastning. Ett europeiskt index över högavkastande bolag, MSCI Europe High Dividend Yield Index, ger i dagsläget en direktavkastning på 5,3 procent. Det är betydligt högre än obligationsräntorna i både Sverige och Europa, och höga utdelningar kan ses som ett alternativ till kupongutbetalningar på obligationer.

Samtidigt är värderingarna av europeiska utdelningsbolag låga ur ett historiskt perspektiv, vilket begränsar nedsidan och indikerar att den långsiktiga kurspotentialen för närvarande är god.