Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Därför ska du satsa på tillväxtmarknader

Trots coronakrisen steg MSCIs Kinaindex med nästan 30 procent under fjolåret. Även 2021 finns goda investeringsmöjligheter på tillväxtmarknaderna – inte bara i Kina, utan länder som Indien och Brasilien har också potential att utvecklas väl.

Utsikterna för världens tillväxtmarknader har ljusnat de senaste månaderna. Donald Trump blev inte vald till president i fyra år till i valet i november, vilket minskat risken för ett nytt handelskrig. Joe Biden kommer högst troligt att fortsätta sätta press på Kina, men inte genom högljudda hot och nya tullar. Därmed har en viktig politisk risk krympt och blivit betydligt mindre.

Tillväxtmarknadsaktier är dessutom väldigt cykliska. Rent konkret innebär det att de är känsliga för hur konjunkturen utvecklas. Exportberoendet är högt, och ökad efterfrågan från omvärlden är positivt för aktiemarknaderna i länder som Kina, Indien och Brasilien. Under 2021 väntas tillväxten i världen öka kraftigt i takt med att varmare väder och en fortsatt massvaccinering av befolkningen gör det möjligt för konsumtion och investeringar att ta fart. Det innebär att det finns en god chans för tillväxtmarknadsaktier över lag att utvecklas väl under det kommande året.

Även på lång sikt är potentialen på tillväxtmarknaderna goda. I Asien är den ekonomiska tillväxten mer än dubbelt så hög som i utvecklade länder, och den förväntade vinsttillväxten i bolagen är överlägsen. Länder som Brasilien och Ryssland har något speciella förutsättningar på grund av det höga råvaruberoendet, som gör att deras väl och ve hänger tätt samman med hur råvarupriserna utvecklas. Ökad tillväxt under 2021 väntas dock vara positivt för efterfrågan – och priset – på råvaror.

Hur stor del av portföljen ska man då placera i tillväxtmarknadsaktier? En bra utgångspunkt är att titta på hur stor del tillväxtmarknader utgör av ett världsindex, vilket är cirka 10 procent. Den som tror på en stark utveckling framöver kan öka den andelen med 5 procent eller mer, beroende på hur långsiktig och riskvillig man är. Svängningarna på börserna i tillväxtmarknaderna är ofta högre än på utvecklade marknader både uppåt och nedåt, och investeringar där kräver därför lite extra is i magen.

Att som sparare hålla koll på enskilda bolag på världens tillväxtmarknader är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt. Kostnaderna för transaktioner är dessutom höga. Det enklaste sättet att få en bra exponering mot tillväxtmarknader i portföljen är därför att investera i en fond eller ETF som speglar ett brett tillväxtmarknadsindex. På så sätt blir riskspridningen god, och risken att satsa för tungt på ett enskilt bolag, land eller en region minskar.

När det gäller tillväxtmarknaderna kan kurssvängningarna periodvis vara mycket stora, betydligt större än på utvecklade marknader. Det stora exportberoendet och den höga andelen cykliska sektorer på börserna gör dessutom att en global lågkonjunktur får stora konsekvenser för tillväxtregionerna. En global högkonjunktur kan samtidigt vara mycket gynnsam. En annan betydelsefull pusselbit att hålla koll på är den amerikanska dollarn. Många tillväxtländer har skulder i dollar, och gynnas därmed av en svag dollar. När dollarn stärks är det negativt. Vi väntar oss att dollarn stärks något det kommande året vilket kan ge en viss motvind, men det uppvägs gott och väl av de positiva effekterna av återhämtningen efter coronakrisen.

Vi ser positivt på tillväxtmarknadsaktier inför 2021 och det är för närvarande den enda region vi överviktar i våra investeringsstrategier. Investeringar i tillväxtmarknader innebär precis som alla investeringar i aktier, en hög risk. Chansen att lyckas ökar om man sparar regelbundet, exempelvis genom ett månadssparande, och om man har en lång sparhorisont. Eventuella kurssvängningar pareras bäst genom att sitta stilla i båten och fortsätta månadsspara.