Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

En global jätteinvestering i hälsovård

Coronaviruset fortsätter att spridas och volatiliteten på marknaden är och förblir hög. Stora negativa effekter väntas på tillväxten till följd av alla de åtgärder som sätts in för att stoppa smittspridningen, och osäkerheten är hög om hur situationen kommer att utvecklas.

Vad krävs för att konjunkturen ska återhämta sig?
Vårt huvudscenario är att konjunkturen kommer att återhämta sig när dessa två saker sker: 1) smittspridningen slår av på takten och 2) de stora finans- och penningpolitiska stimulanserna börjar ge effekt. Här och nu fortsätter dock antalet smittade av coronaviruset att blir fler och fler, och det triggar en strid ström av nedrevideringar av globala tillväxtprognoser. I det här läget är därför osäkerheten väldigt hög när det gäller hur kraftig inbromsningen blir. Fram tills vi ser att smittspridningen minskar i USA och Europa kommer volatiliteten på marknaden att förbli på höga nivåer.

En viktig pusselbit är hur myndigheter världen över agerar för att stoppa viruset, samtidigt som de försöker begränsa den ekonomiska skadan av åtgärderna som sätts in. Europa implementerar fler och fler restriktioner, och USA är på väg åt samma håll. Det dröjer dock från att åtgärderna sätts in tills att smittspridningstakten minskar. Penningpolitiska stimulanser är också i fokus. Under förra veckan annonserade ECB nya stödköp motsvarande 750 miljarder euro, och både ECB och Fed vidtar löpande åtgärder för att upprätthålla likviditeten på marknaden och se till att systemet fortsätter att fungera. Mer finanspolitiska stimulanser är också på gång. Det rapporteras om att den tyska regeringen är på väg att ta fram ett finanspolitiskt paket värt 150 miljarder euro, och Spanien ett paket värt 117 miljarder euro. I USA är situationen dessvärre låst. Under helgen som gick misslyckades den amerikanska kongressen med att enas om ett finanspolitiskt stödpaket värt 2 biljoner dollar. Anledningen är att demokraterna inte kan acceptera en del av stöden till de största företagen. Varken politisk oenighet eller fördröjda stimulanser är bra för sentimentet på marknaden i det här läget.

Situationen vi befinner oss i är unik. Inbromsningen i ekonomin drivs inte av att det byggts upp någon obalans, utan av en virusrelaterad chock. Det är därför svårt att säga vad den optimala responsen är ur ett stimulansperspektiv. James Bullard, en av ledamöterna vid den amerikanska centralbanken, menar att vi ska se de nuvarande stimulanserna snarast ska ses som en jätteinvestering i publik hälsa. Vi väntar oss att nya ekonomiska initiativ löpande kommer att lanseras för att hålla ekonomin under armarna. Vår makroekonomiska syn förblir att vi får en kraftig inbromsning i närtid, följd av en återhämtning så småningom när viruset är under kontroll och stimulanserna kickar in.

Urusel data på agendan, men smittspridning och stimulanser väger tyngre
Huvudfokus förblir hur smittspridningen fortgår. Tecken på att reserestriktioner och karantäner fungerar skulle vara goda nyheter, medan ökad spridning kan skapa mer oro. En annan central faktor är det amerikanska stimulanspaketet man inte lyckades rösta igenom i helgen. Vi får också inköpschefsindex för USA och Europa, samt Ifo-index i Tyskland. I USA väntar också statistik över order varaktiga varor, BNP och konsumentsentiment. Samtliga siffror förväntas vara urusla, men vi bedömer att marknaden kommer att lägga större vikt vid hur viruset sprids, hur man agerar för att stoppa det samt vilka stimulanser som presenteras.