Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

En ny rapportsäsong står för dörren

Förra veckan presenterade Joe Biden ett nytt stödpaket, men det överskuggades av oro för att Fed ska börja strama åt för tidigt. Rapportsäsongen är igång och i USA väntas en vinsttillväxt på runt -9 procent under det fjärde kvartalet.

Demokraterna har som bekant skördat större framgångar än väntat i det amerikanska valet. Tack vare det har partiet nu möjlighet att gå fram med ytterligare stimulanser, och under förra veckan annonserade tillträdande president Joe Biden ett nytt stödpaket värt 1 900 miljarder dollar. Det väntas ge stöd åt tillväxten i USA framöver, och under årets första veckor har cykliska bolag inom material, industri, bank och energi gått starkt på börsen. Vår bedömning är att konjunkturkänsliga bolag har mer att ge i takt med att ekonomin återhämtar sig, och inom vår sektorsstrategi har vi har därför en övervikt i material och industri som gynnas av högre tillväxt och större finanspolitiska stimulanser. Samtidigt är ökade stimulanser också en drivkraft för stigande inflation och räntor. Vi väntar oss trots det att ränteuppgången i närtid blir begränsad eftersom den ekonomiska osäkerheten är hög. Därmed ser vi inte stigande räntor som något hot mot börsen den närmaste tiden.

Apropå stimulanser och räntor, så har frågan om när Fed ska börja strama åt aktualiserats efter den senaste tidens inflationsstatistik. I takt med att den globala ekonomin återhämtar sig väntas stimulanserna så småningom börja trappas ner, men med tanke på att coronapandemin fortfarande är ett faktum lär det dröja. Att det dröjer var också Fed-chefen Jerome Powell noga med att trycka på i förra veckans tal, och centralbankerna såväl i USA som i Europa väntas förbli dedikerade till att bidra till lugn och stabilitet på de finansiella marknaderna. Med det sagt väntas ändå räntorna stiga något under det kommande året, vilket blir en motvind för avkastningen på obligationer. Vi behåller därför en undervikt i statsobligationer och en motsvarande övervikt i aktier.

En annan viktig hållpunkt på förra veckans agenda var de första rapporterna från några av de amerikanska storbankerna. Resultaten var bättre än väntat tack vare hög aktivitet på aktie- och räntesidan, men prognoserna för framtiden var fortfarande osäkra och aktierna sjönk på börsen. Vi fick samtidigt makrosiffror i form av detaljhandelsstatistik och Michiganindex, som båda kom in sämre än väntat och bidrog till det svaga sentimentet på marknaden.

Kvartalsrapporter, ECB och inköpsindex i rampljuset

Den här veckan får rapportsäsongen upp ångan och i USA fortsätter resultaten att rulla in. Estimaten pekar på att vinsttillväxten i årstakt blir omkring -9 procent. Samtidigt som det mer eller mindre hör till att en majoritet av bolagen överträffar förväntningarna, så väntas det inte ske med samma höga marginal som under de två föregående kvartalen som varit exceptionellt starka i relation till förväntningarna. Estimaten har redan justerats upp den senaste tiden, samtidigt som makrodata tappat momentum till följd av nya, hårda restriktioner. Det talar för att bolagens prognoser (i den mån de lämnar prognoser) förblir behäftade med hög osäkerhet, och att bolagen kan komma att uttala sig försiktigt när det gäller efterfrågan det kommande kvartalet. Det i sin tur kan bli en utmaning för de högt ställda vinstförväntningarna för helåret 2021

På torsdag lämnar ECB ett nytt räntebesked, men inga förändringar av penningpolitiken är att vänta. Vi får också preliminära inköpschefsindex för USA och Europa som kommer att ge en inblick i hur året har börjat för industri- och tjänstesektor. Med tanke på att det finns en oro för att återhämtningen kommer att bromsas av nya restriktioner i närtid kan marknaden vara känslig för eventuella bakslag i sentimentet.