Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Fed levererade vad marknaden behövde

Vid onsdagens presskonferens lyckades Fed leverera precis vad marknaden behövde. Betydligt mer optimistiska ekonomiska prognoser än tidigare – men ingen åtstramning i sikte. Kombinationen av optimism och mjuk penningpolitik var precis vad som behövdes för att bevara lugnet på börsen.

Som väntat lämnades både styrränta och obligationsköp oförändrade. Allt ljus var riktat mot framtidsprognoserna och hur Powell skulle uttrycka sig kring stigande räntor och ökade inflationsförväntningar. Balansgången var hårfin och ett felaktigt ordval riskerade att få räntorna att stiga och börsen att vända ner – men Powell lyckades leverera ett budskap som prickade rätt.

Samtidigt som både tillväxt, arbetslöshet och inflation väntas bli högre än tidigare väntat, så spelar det ingen roll för penningpolitiken. Den förblir mjuk ändå. Beskedet fick aktier och inflationsförväntningar att stiga, medan dollarn försvagades och räntan föll tillbaka något.

När det gäller Feds så kallade ”dot plot”, som visar ledamöternas individuella prognoser för kommande räntehöjningar, så är det nu fyra personer som förväntar sig att räntan höjs redan under 2022. Medianprognosen pekar dock fortfarande på att det dröjer till efter 2023 innan den första höjningen kommer.

Feds BNP-prognos pekar på att USAs ekonomi kommer att växa med 6,5 procent i år, och Joe Biden siktar på att vaccinationsprocessen ska vara i mål redan i maj. Mot bakgrund av det väntar vi oss att Fed kan börja prata om ”tapering” (minskade obligationsköp) i slutet av det här året, för att sedan trappa ner stödköpen i början av 2022. Den första räntehöjningen väntar vi oss dröjer till 2023.

Vi väntar oss att långräntorna fortsätter att klättra uppåt såväl i USA som i Europa och Sverige, men i ett långsammare tempo än de gjort den senaste tiden. Ränteuppgången sker dessutom av rätt skäl, det vill säga till följd av högre tillväxt och ljusare framtidsutsikter. Högre tillväxt är i grunden positivt för börsen, även om stigande räntor i perioder kan orsaka högre volatilitet och då särskilt i högt värderade tillväxtbolag.

Stigande räntor är negativt för statsobligationer som väntas ge en låg avkastning på både kort och lång sikt. Samtidigt är en fortsatt vaccinationsprocess, mjuk penningpolitik, omfattande finanspolitiska stimulanser och högre tillväxt positivt för aktier. Vi är därmed fortsatt optimistiskt inställda till börsen som väntas ha mer att ge det kommande året, och framför allt ser vi positivt på cykliska regioner och sektorer som har mest att vinna på en starkare konjunktur.