Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Går det att tajma en rekyl på börsen?

Sedan aktiemarknaden vände upp den 23 mars 2020 har ett globalt aktieindex stigit nästan 90 procent. (15 september 2021) I USA-börsen har börsen dubblat sitt värde med en uppgång på 105 procent, och i Stockholm har börsen stigit 95 procent. Risken för en rekyl har ökat den senaste tiden, men risken att du förlorar avkastning genom att vara aktiv är tyvärr större än chansen att du lyckas tajma en eventuell nedgång. Däremot kan det vara klokt att se över balansen i portföljen en extra gång.

Under hela perioden på snart 18 månader sedan börsen vände upp, har vi bara upplevt en enda period då ett globalt index backade mer än 5 procent. Det var i oktober 2020 då världsindex sjönk knappt 7 procent, för att sedan snabbt rusa vidare uppåt. Med tanke på att tillväxten i ekonomin nu har toppat och att makrodata den senaste tiden börjat komma in i underkant av förväntningarna, har risken för en rekyl de närmaste månaderna ökat. Den fortsatta spridningen av deltavarianten är också en osäkerhetsfaktor, liksom en stramare penningpolitik i USA om centralbanken väljer att trappa ner stödköpen senare i år. Att risken på marknaden ökat något kan man bland annat se på VIX-index som mäter den förväntade volatiliteten (kursrörelserna) på marknaden. Det har stigit den senaste månaden.

Det går att vara aktiv – om man gör det rätt

Att börsen eventuellt kommer att gå ner lite från dagens rekordnivå är dock ingen anledning att sälja av i ett långsiktigt sparande, förutsatt att man har lagom hög risk i portföljen i förhållande till sin sparhorisont och risktålighet. Rekyler är helt normala, även om det är lätt att glömma bort det under perioder då den enda riktningen på börsen tycks vara uppåt. Att tajma en nedgång är närmast omöjligt, och risken finns att börsen fortsätter uppåt medan man står utanför marknaden och väntar. När en rekyl väl kommer, är det inte alls självklart att man vågar trycka på köpknappen. Vem vet hur mycket det kommer att falla, och när botten är nådd? Det är lätt att förbli stående utanför tills börsen redan hämtat in hela tappet, för att sedan bli tvungen att kliva tillbaka in på en högre kursnivå.

Trots det går det att vara lite aktiv i sparandet för den som önskar. Ett smart och strukturerat sätt att göra det utan att blanda in känslor är att rebalansera portföljen då och då. Det innebär att återställa den ursprungliga balansen mellan aktie- och räntefonder, och mellan olika regioner som gått bra och dåligt. Många svenska sparare har till exempel en hög andel svenska aktier i portföljen, och med tanke på Stockholmsbörsens starka utveckling jämfört med andra marknader, kan den andelen ha blivit ännu högre det senaste året. Då kan man säja av lite svenska aktier och istället öka lite i den globala delen av portföljen.

Vad är alternativet?

Risken för en rekyl i närtid må vara något högre än vanligt, men vi ser goda chanser till fortsatt uppgång på lite längre sikt. Över tid har det alltid lönat sig att vara positiv till aktier och det är rimligt att förvänta sig att det förblir så. Dessutom finns det ont om vettiga alternativ om man väljer att lämna börsen. På sparkontot urholkas pengarna av inflationen, och räntefonder ger en låg avkastning på grund av de låga räntorna.

Se alltså gärna över balansen i portföljen och säkerställ att du inte tagit onödigt hög risk, men kom ihåg att tänka långsiktigt och lägg inte alltför stor vikt vid vad som väntas hända den närmaste tiden. Risken att du förlorar avkastning genom att vara aktiv är större än chansen att du lyckas tajma marknaden rätt.