Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Gigantiska stimulanspaket lugnar marknaden

Centralbanker och regeringar har en efter en gått all in för att begränsa skadan på såväl ekonomin som de finansiella marknaderna, och de gigantiska stimulanspaketen har lugnat marknaden – åtminstone tillfälligt. Stöden blir även avgörande för hur lång eller kort lågkonjunkturen blir.

En djup recession – men blir den lång eller kort?
Coronaviruset är och förblir avgörande för marknadsutvecklingen. Viruset fortsätter att spridas i Europa och USA, men det går i ett långsammare tempo i Italien vilket visar att karantänen börjar få effekt. På grund av att USA fortfarande är i ett tidigt stadium av utbrottet finns en överhängande risk att det ändå blir värre innan det blir bättre. Förra veckans preliminära inköpschefsindex visade på en total kollaps i tillväxten globalt, och antalet nya arbetssökanden i USA steg med nära 3,3 miljoner på en enda vecka. Den bedrövliga statistiken är dock redan väntad och marknaden fäster liten vikt vid de svaga siffrorna. Vi befinner oss mitt i en recession skapad av myndigheter genom en nedstängning av hela samhällen och ekonomier. På kort sikt betyder det att konjunkturindikatorer och sentiment kommer att klappa ihop, men på lite längre sikt är de omfattande stimulanserna som löpande lanseras avgörande för hur lång och djup lågkonjunkturen blir.

Gigantiska stimulanspaket lyfte till slut börsen
De senaste dagarna har vi faktiskt fått en del positiva nyheter, och vi har äntligen närmat oss ett whatever it takes-moment i både USA och Europa. Fed har nu lanserat ett stödköpsprogram utan övre gräns. Förutom att det ökar likviditeten här och nu så betyder det att det finns en köpare till alla de obligationer som den amerikanska staten kommer att ställa ut för att finansiera det växande underskottet. I USA klubbades även ett stödpaket värt 2 000 miljarder dollar igenom förra veckan. Där ingår både ersättning vid arbetslöshet, helikopterpengar och riktade stöd till de mest utsatta sektorerna. Även Europa har trappat upp stimulanserna. Tyskland klubbade igenom ett stödpaket motsvarande 750 miljarder euro (ca 22% av BNP) och Frankrike har ökat sina utgifter till 14 procent av BNP.

Lugnare på marknaden – men för tidigt att ropa hej
Att regeringar och centralbanker nu går all in för att begränsa den ekonomiska chocken har lugnat de finansiella marknaderna, och veckan slutade med kraftigt stigande börser och sjunkande spreadar på kreditmarknaden. Man ska dock inte invaggas i alltför stort lugn. Viruset sprids fortfarande snabbt i USA och stora tillväxtmarknader som Indien. I Europa är krisen heller inte över ännu, även om vi ser positiva tecken på vissa håll. De allra kraftigaste kursrörelserna ligger kanske bakom oss men vi väntar oss fortfarande stora kast på marknaden.

Undvik att missa de bästa börsdagarna
Det bästa vaccinet en sparare kan få mot börsoro är en strategi som är anpassad till sparhorisont, riskaptit och förmåga att bära förluster. Har man tänkt igenom de tre faktorerna och justerat portföljen därefter så kan man ta börsoron med lugn. Slutligen kan det aldrig sägas för många gånger att de bästa börsdagarna ofta kommer direkt efter de allra värsta – så även denna gång. Den som blir stressad och säljer när det faller som mest riskerar att få vara med om de största rasen, men missa de kraftigaste uppgångarna.

Smittspridning och stimulanser i fokus
Fortfarande är virusets spridningstakt och finans- och penningpolitiska stimulanser det huvudsakliga temat för marknaden. Tecken på att allt färre smittas i Italien skulle vara ett positivt tecken. I Europa har karantänerna på många håll nu pågått i cirka två veckor, vilket betyder att vi snart bör börja se resultat i form av färre smittade. I USA väntas viruset spridas i fortsatt hög takt och det kan skapa ny oro på marknaden.

Veckans makrokalender kan kasta ljus på hur det står till med detaljhandeln och arbetsmarknaden i Eurozonen och Japan. I USA väntas arbetslösheten skjuta i höjden, men det är väntat och en svag siffra blir ingen överraskning. För amerikansk del fortsätter också primärvalen. Den här veckan hålls val i Alaska, Wyoming och Hawaii. Även om marknaden för tillfället inte är särskilt fokuserad på valet, så kan vi konstatera att det finns en god chans att Joe Biden utökar försprånget gentemot Bernie Sanders och ur ett marknadsperspektiv är det positivt när oron för coronaviruset så småningom dämpas.