Global riskspridning vinner i längden

Stockholmsbörsen är urstark i år. Den har stigit över 30 procent (SIXPRX). Samtidigt som ett globalt index har gett en avkastning på drygt 20 procent i svenska kronor (MSCI ACWI). Den svenska delen av portföljen har helt enkelt utklassat den globala. Och det är sannolikt positivt för de allra flesta. Svenskar har nämligen en stor andel av aktiesparandet i svenska aktier. Det är positivt i år, men att fokusera på det lokala gör att man tar högre risk och missar intressanta möjligheter.

Viljan att minska risken leder till ökad risk

Home bias är tendensen att föredra lokala aktier framför globala. Sverige utgör cirka 1 procent av ett globalt index. Trots det består många investerares portföljer framförallt av svenska bolag.

– Våra hjärnor är utvecklade för att skydda vår överlevnad. Därför undviker vi sådant som kan verka riskfyllt. Som att ge oss ut i det okända och investera utomlands till exempel. Men det finns en paradox här. Det känns mindre riskfyllt att investera i det du känner till, men risken i portföljen blir större när du har en stor andel av portföljen i hemlandet. Vår naturliga home bias får oss därför att ta onödig risk, säger Ludvig Rosenstam Åhman Investeringsspecialist Danske Bank Sverige

Sänk Sverigeandelen, sänk risken

Precis som ett flertal bolag i portföljen minskar bolagsrisken, minskar olika länder i portföljen landsrisken. Bolagsrisken är kopplad till bolagsspecifika risker som ökad konkurrens, strukturella förändringar i branschen eller en ledning som inte ser till aktieägarnas bästa. Landsrisken handlar om räntor, politik och konjunktur. Även valutarisken minskar när du ökar andelen globala investeringar. Den svenska kronan svänger i förhållande till andra valutor, så en exponering mot olika valutor sprider risken.

Under 2010-talet slog den amerikanska aktiemarknaden resten av världen under 8 av 10 år. Årtiondet innan (2000-2010) gick resten av världen bättre än USA under 7 av 10 år.

– Vet du vilken marknad som kommer gå bäst de kommande 10 åren? Troligtvis inte. Att förutsäga vilken marknad som kommer att gå bäst är svårt. Diversifiering är ett skydd mot en okänd framtid, säger Ludvig Rosenstam Åhman

En annan orsak till att investera mer pengar utanför Sveriges gränser är att man får en större exponering mot sektorer som är små här hemma. Man minskar således sektorrisken, och tar samtidigt del av intressanta möjligheter. När man investerar globalt får man exponering mot teknikjättar, snabbväxande ekonomier eller starka globala varumärken. Det ger portföljen en annan karaktär, som drar nytta av andra händelser i världsekonomin. Olika investeringar går bra vid olika tidsperioder. Global riskspridning gör att portföljen svänger mindre i värde över tid. Det är ett bra sätt att undvika misstag.

Långsiktig strategi gynnar portföljen

Det är vanligt att vilja investera i det som har gått starkt. Men den enda orsaken bakom en investering ska inte vara att något har gått bra i närtid. Kanske fortsätter uppgången, kanske inte. Oavsett så ska man inte bygga sin strategi baserat på det som har hänt den senaste tiden. En strategi ska vara mer långsiktig än så.

– Fokusera på investeringar som bidrar till portföljen. Summan är viktigare än delarna. Positionera dig för en uppgång och en nedgång, istället för att bara försöka positionera dig för uppgångar. Det viktiga är att ha en portfölj som du kan hantera på lång sikt, oavsett utfallet i det korta perspektivet. Global riskspridning vinner i längden, säger Ludvig Rosenstam Åhman