Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

God riskaptit, men också gott om risker

Riskaptiten var på topp veckan som gick. Börsen fick stöd av nya finans- och penningpolitiska stimulanser och att ekonomin fortsätter öppnas upp. Veckan skräll var den oväntat starka amerikanska arbetsmarknadsstatistiken.

Mer PEPP från ECB och en ”ka-boom” i Tyskland
Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik visade oväntat att arbetslösheten sjönk från 14,7 till 13,3 procent i maj, vilket tyder på att ekonomin växlar upp mycket snabbare än väntat. Förhandsprognoserna pekade på en kraftig ökning av arbetslösheten till närmare 19 procent. Den enorma skillnaden mellan estimat och verklighet visar hur hög osäkerheten fortfarande är, och hur svårt det är att förutse hur återhämtningen blir. En annan stöttande faktor för aktiemarknaden är att den globala ekonomin fortsätter att öppnas upp. De flesta länder i Europa och USA ser ut att kunna ha lättat på 80-90 procent av restriktionerna i slutet av juni, och det syns redan tecken på att det leder till ökad aktivitet. Danske Bank Spending Montitor, som mäter alla transaktioner med kort och MobilePay i Danmark, visar att aktiviteten nu närmar sig normala nivåer. Baserat på den senaste tidens utveckling bedömer vi att chansen att vi får en kraftfull konjunkturåterhämtning ökat något, och risken för en utdragen kris har minskat något.

Det starka sentimentet på marknaden fick också bränsle av nya penning- och finanspolitiska stimulanser i Europa och Tyskland. ECB meddelade att man nästan dubblar stödköpen av obligationer till totalt 1 350 miljarder euro vilket var mer än väntat. Tyskland lanserade ett gigantiskt finanspolitiskt stödpaket innehållande bland annat momssänkningar och bidrag på 300 euro för varje barn, för att stötta konsumentefterfrågan. Målet med stödpaketet är enligt den tyska finansministern att lyfta landet ur coronakrisen med en ”ka-boom”.

Även om saker och ting rör sig i rätt riktning, så finns det fortfarande gott om risker. Protesterna i USA som samlat stora folkmassor kan leda till ökad spridning av coronaviruset. På tillväxtmarknaderna är situationen inte under kontroll, och listan över länder där spridningstakten ökar är lång. Brexit närmar sig också, och innan den 1 juli måste EU och Storbritannien enas om huruvida övergångsperioden ska förlängas eller inte. Kommentarer från EU förra veckan tydde på att det inte skett några som helst framsteg i förhandlingarna. Slutligen fortsätter också spänningarna mellan USA och Kina att öka.

Börsen har stigit 35 procent sedan botten
Sedan börsen nådde botten den 23 mars har globala aktier stigit över 35 procent. Det innebär att marknaden i viss mån (eller till och med i hög utsträckning) redan har prisat in de framsteg vi nu ser på arbetsmarknaden och i ekonomin. På tolv månaders sikt ser vi fortfarande potential i aktier, och behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. I närtid är dock osäkerheten hög efter den senaste tidens börsrally, och uppgången kan mycket väl vara på väg att ta en paus med ökad volatilitet till följd. Vi föredrar USA framför andra aktieregioner. Den amerikanska aktiemarknaden har en hög andel kvalitetsbolag som brukar stå emot osäkerhet relativt väl. Sektormixen är attraktiv till följd av att IT och kommunikationstjänster tillsammans utgör över en tredjedel av marknaden. På räntesidan ser vi bäst relation mellan risk och avkastning i investment grade, det vill säga företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

På agendan
Fokus ligger fortsatt på hur smittspridningen utvecklas i takt med att fler och fler restriktioner lyfts. I USA har minskningen avstannat, och i några stater har antalet registrerade fall till och med ökat. De omfattande protesterna utgör också en ökad risk för fler smittade. I Europa minskar inte längre smittspridningen lika snabbt som tidigare, men R0, det vill säga hur många personer varje smittad person för viruset vidare till, tycks fortfarande vara lägre än 1.

Nyhetsrapporteringen kring Brexit väntas öka den närmaste tiden i takt med att deadline för en förlängning av övergångsperioden närmar sig. På onsdag kväll lämnar Fed räntebesked. Vi väntar oss att obligationsköpen lämnas oförändrade eftersom de redan är flexibla och utan övre tak. Möjligen ökar Fed guidningen vad gäller hur länge de ska pågå eller vad som krävs för att de ska minskas. Även styrräntan väntas bli kvar i intervallet 0,00-0,25 procent då det finns ett uttalat motstånd till att sänka den under noll.