Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Goda och dåliga nyheter

Starka kvartalsrapporter står mot dåliga nyheter när det gäller utvecklingen för coronapandemin. Smittspridningen ökar i både USA och Europa och nya restriktioner riskerar att fördröja återhämtningen. På fredag visar inköpschefsindex hur det stått till med ekonomin i oktober.

Sentimentet på börsen svalnade något under förra veckan och anledningarna var flera. Den amerikanska kongressen misslyckades med att enas om ett stimulanspaket och ju längre det dröjer, desto större är risken att återhämtningen påverkas negativt eftersom osäkerheten kan göra att konsumenterna håller hårdare i plånboken. Förra veckan fick vi två bakslag inom vaccinforskningen mot covid-19 när både Eli Lilly och Johnson & Johnson fick pausa sina fas 3-studier. Bakslag under tester är fullt normalt, problemet är det kan göra att det dröjer längre tills vaccinet finns på marknaden och vi kan återgå till ett mer normalt liv igen.

Ett tredje orosmoment är coronapandemin, som tilltar i styrka. Ett antal europeiska länder har infört hårdare restriktioner för att stoppa spridningen, däribland Frankrike, Storbritannien och Italien. WHO har varnat för att intensivvårdsplatserna i ett antal europeiska storstäder kan bli fulla de närmaste veckorna om inte pandemin kan begränsas. Även i USA har coronaviruset tagit ny fart och antalet nya smittade per dygn har den senaste veckan varit över 55 000.

Vår bedömning är att stora, landsomfattande nedstängningar är sistahandsvalet för att stoppa smittan eftersom kostnaden är alltför hög. Däremot kommer olika grader av regionala restriktioner löpande att behöva införas. Det i sig kan räcka för att göra att återhämtningen tar längre tid. Dröjer ett vaccin är det förstås ytterligare en sten på en redan tung börda. För europeisk del närmar sig dessutom Brexit med stormsteg vilket är ytterligare ett osäkerhetsmoment för många företag.

En ljuspunkt är rapportsäsongen som har börjat starkt såväl för svensk som amerikansk del. Vi har både sett ett antal omvända vinstvarningar och resultat som har varit bättre än väntat. I USA har 10 procent av S&P 500-bolagen rapporterat och nio av tio bolag har rapporterat en högre vinst än väntat, och åtta av tio en högre omsättning än väntat. Återigen visar den höga andelen bolag som överträffat förväntningarna att analytikerna underskattat styrkan i återhämtningen. Amerikanska storbanker har levererat starka rapporter med lägre reservationer för väntade kreditförluster och högre vinster än väntat. Allt fler bolag lämnar också prognoser igen, även om vissa bara uttalar sig om nästa kvartal. Minskad osäkerhet är allt annat lika positivt för börsen, och det kan ge ytterligare stöd åt marknaden framöver. Blickar vi in i 2021 är förväntningarna enligt vår mening orealistiskt högt ställda, och de kommer att behöva justeras ner så småningom.

Mot bakgrund av den kraftiga smittspridningen i Europa och de nya nedstängningarna samt Brexit, behåller vi en undervikt i europeiska aktier och en övervikt i amerikanska aktier. Även om stödpaketet i USA dröjer vilket kan skapa volatilitet i närtid, så kommer det klubbas igenom förr eller senare. Vi behåller också en övervikt i den globala banksektorn, där vi ser störst ”catch up”-potential och de positiva överraskningarna kan fortsätta. Banker är typiska värdebolag, som under lång tid har gått sämre än tillväxtbolag. Varför, och vad som kan vända det pratar vi om i den senaste podden. Vi behåller också en övervikt i de sektorer som gynnas av starka strukturella trender som digitalisering, det vill säga kommunikationstjänster och IT. Höga värderingar gör dock att även förväntningarna är högt ställda, och det krävs att rapporterna fortsätter att leva upp till förväntningarna.

Äntligen inköpschefsindex igen!

Veckans mest spännande makrosiffa är preliminära inköpschefsindex för oktober som publiceras på fredag. Särskilt intressant är PMI för tjänstesektorn i Europa som föll tillbaka under 50-strecket i september. Med tanke på utvecklingen för coronapandemin finns en klar risk att den svaga utvecklingen fortsätter.

Rapportsäsongen är också högintressant. I USA hålls den sista debatten mellan Trump och Biden inför valet på torsdag. Normalt brukar den dock ha ganska liten inverkan på valresultatet. För tillfället leder Biden stabilt i opinionsundersökningarna, och historiskt har börsen gått bättre under Demokrater än Republikaner. Diskussionerna i kongressen om nästa stimulanspaket fortsätter, men vi väntar oss att de förblir resultatlösa till efter valet.